Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 20 | 163-177

Article title

LA FIGURA DE SANTIAGO EL MAYOR EN CANTOS RELIGIOSOS SELECCIONADOS EN LENGUA POLACA

Title variants

EN
THE FIGURE OF SAINT JAMES THE GREATER IN CHOSEN POLISH-SPEAKING RELIGIOUS SONGS

Languages of publication

ES

Abstracts

ES
La cultura musical polaca forma parte de la tradición de canto de la Iglesia universal, en la que el mensaje ha ido cambiando a lo largo de los siglos. En las historias cantadas contemporáneas, la imagen de Santiago se va alejando gradualmente del contenido legendario para asumir una temática más evangélica y más relacionada con el culto que se tributa al apóstol en Santiago de Compostela. Los textos populares presentan historias sobre la ayuda concreta de este santo patrón único. Muchas características del Apóstol Santiago que están presentes en los cantos tradicionales católicos, especialmente entre los peregrinos, siguen siendo actuales e inspiradores para la oración. Los textos de cantos y canciones presentan una figura noble del discípulo llamado por Cristo que los católicos contemporáneos pueden imitar. Entre las virtudes de Santiago el Mayor se enumeran: fe sincera, gran fervor en el seguimiento del Maestro, compromiso misionero, amor heroico por Jesucristo confirmado por el martirio, ayuda para aquellos que necesitan protección frente a quienes les hacen daño.
EN
The Polish-language musical culture is a part of the singers’ trend characteristic for the universal Church, in which the message has changed over the centuries. For the contemporary image of St James, in various songs to be sung, one can see a gradual process of moving away from legendary contents to the themes of the Gospel and related to the cult in the Spanish sanctuary of St. James in Santiago de Compostela. In folk texts, stories tell about the effective help and operation of this unique saint patron. Many features of St. James the Apostle, whom Catholics sing about, especially pilgrims, is timely and inspiring in prayer. From the texts of songs and songs, a noble figure of the evangelized disciple of Christ emerges, which contemporary Catholics can imitate. Among the virtues and assets of St James the Greater are mentioned: sincere faith, great zeal in following the Master, missionary commitment, heroic love for Jesus Christ confirmed by a martyr's death, caring help for those in need of care and defence.

Year

Volume

20

Pages

163-177

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Benazet Jean-Claude, 2015, Historia, legenda i muzyka na Drodze św. Jakuba. Cud i legenda „pendu-dépendu”, en: Droga św. Jakuba w Polsce – Historia, teraźniejszość, przyszłość. W 10. Rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago. Studia i materiały dedykowane Prof. dr. hab. Antoniemu Jackowskiemu, editado por Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Editorial Czuwajmy, Cracovia, pp. 103-108.
 • Bremer Józef, 2015, Hagiograficzna semiotyka drogi do Santiago de Compostela, en: Camino Polaco. Teologia-sztuka- historia- teraźniejszość, t. 2., editado por Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski, WN UMK, Toruń, pp. 11-37.
 • Brzezińska A., 2014, Muzyka na Camino de Santiago. Analiza hymnu ku czci św. Jakuba Santo Adalid, en: Camino Polaco. Teologia-sztuka- historia- teraźniejszość, t. 1, editado por Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowski, WN UMK, Toruń, pp. 133-141.
 • Drogi św. Jakuba w Polsce. Stan badań i organizacja, editado por Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Editorial Czuwajmy, Cracovia 2008.
 • Gwiezdny szlak (o św. Jakubie), t: i m: Leszek Czarnecki, organy kościoła św. Jakuba w Sączowie, en: https://www.youtube.com/watch?v=_HDE2MztzVw&fbclid=IwAR34XuadPprH_vebuOjASwT1uoSyEOBhJLiKZGg0Uv0sAO5Kfo6dHtBZZhQ; (Consulta: 23.10.2018).
 • Hymn do św. Jakuba, t.: m.: Joachim Trembaczowski, Simoradz koło Skoczowa 2010, en: http://www.sw-jakub.pl/patron.html; (Consulta: 16.11.2018).
 • Jakub nasz patron i brat, (Hymn do św. Jakuba), t.: m.: Joachim Trembaczowski, Simoradz koło Skoczowa 2010, en: http://www.sw-jakub.pl/patron.html; (en adelante: Jakub nasz patron i brat, w: Simoradz).
 • Jan Paweł II, 1983, „Akt Europejski”, L’Osservatore Romano (edición polaca), nº 2 (38), pp. 29.
 • Karpała Barbara, 2012, Polskie hymny i pieśni do św. Jakuba, en: „Akt Europejski” bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba, editado por Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Editorial Czuwajmy, Cracovia, pp. 255-263.
 • Karpała Barbara, 2016a, Melodia muszli św. Jakuba czyli muzyka katedry w Santiago de Compostela, en: Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość, editado por Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Editorial Czuwajmy, Cracovia, pp. 109-113.
 • Karpała Barbara, 2016b, Muzyczne ślady średniowiecza na Camino de Santiago, en: Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość, editado por Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Editorial Czuwajmy, Cracovia, pp. 263-268.
 • Kiernikowski Zbigniew, 2000, Eucharystia i jedność, Częstochowa.
 • Kuchta Jakub, 2017, Kult świętego Jakuba Apostoła. Tradycja i współczesność, Brzesko.
 • Kuchta Jakub, 2018, Postać świętego Jakuba Apostoła w wybranych przykładach polskiego przepowiadania, en: Duchowość i przestrzeń w kontekście Camino de Santiago, editado por Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Editorial Czuwajmy, Cracovia, pp. 129-141.
 • Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie Środkowo-Wschodniej, 2002, editado por Ryszard Knapiński, TN KUL, Lublin.
 • Langemeyer Georg, 2000, Antropologia teologiczna, editado por Janina Fenrychowa, Editorial „M”, Cracovia.
 • Leszczyńska Kamila, 2012, Pod znakiem muszelki. Opowieść o świętym Jakubie, Patronie Olsztyna, Olsztyn.
 • Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. III, Okres Zwykły, Tygodnie I-XVIII, Pallottinum 1987.
 • Marchetti Albino, 1996, Zarys teologii życia duchowego, p. 3, editado por Jan Efrem Bielecki OCD, Cracovia.
 • Officium Divinum ex Decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Liturgia horarum iuxta ritum romanum, III, Tempus per annum, Hebdomadæ I-XVII, editio typica, Libreria Editrice Vaticana 1977, pp. 1288.
 • Ostrowski Maciej, 2011, Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach, en: Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i Drogi św. Jakuba, editado por Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Editorial Czuwajmy, Cracovia, pp. 27-42.
 • Ostrowski Maciej, 2014, Turystyka / turystyka religijna – drogi nowej ewangelizacji Europy, en: Święci Błogosławieni na Drodze św. Jakuba. W 800. rocznicę pielgrzymki św. Franciszka z Asyżu do Santiago de Compostela, editado por Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Editorial Czuwajmy, Cracovia, pp. 177-190.
 • Patron - Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie, [b.a.], en: http://www.faramogilno.pl/patron.htm; (Consulta: 13.01.2018).
 • Pieśni ku czci św. Jakuba, en: https://www.camino.net.pl/piesni-ku-czci-sw-jakuba/ (Consulta: 16.11.2018).
 • Pochwalmy Boga naszego (Do Św. Jakóba apostoła), harm. Stanisław Niepielski, en: Śpiewnik kościelny katolicki czyli największy podręcznik dla organistów w kościołach katolickich zebrany staraniem Towarzystwa wzajemnej pomocy organistów dyecezyi krakowskiej ułożony na 1 głos z organem lub na 4 głosy mieszane, część trzecia zawierająca pieśni: przygodne, msze, nieszpory, pieśni żałobne, o Ś.Ś. Pańskich, i.w.i., 1927, 3ª edición, edición y propiedad de Tomasz Flasza, Cracovia, nº 899, pp. 359, estr.
 • Pochwalmy Boga naszego (Pieśń do św. Jakuba), t.: anonim XIX w., en: Patron - Parafia św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie, en: http://www.faramogilno.pl/patron.htm; (Consulta: 13.01.2018).
 • Ropiak Sławomir, 1992, Katolickie śpiewniki polskie drukowane dla diecezji warmińskiej w latach 1856-1924, Studia Warmińskie XXIX, pp. 155-195.
 • Ropiak Sławomir, 2000, Pieśni o Świętych oraz rozmaite i przygodne w polskich warmińskich śpiewnikach drukowanych w latach1858-1924, Studia Warmiński XXXVII, p. II, pp. 347-370.
 • Roszak Piotr, 2016, Dialektyka widzialności. Eklezjalny sens Camino de Compostela, en: Camino Polaco. Teologia-sztuka- historia- teraźniejszość, t. 3., editado por Piotr Roszak, Waldemar Rozynkowskiego, WN UMK, Toruń, pp. 157-175.
 • Rozynkowski Waldemar, 2017, Przejawy kultu św. Jakuba Większego w Polsce – wybrane przykłady, en: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4697/Rozynkowski_Waldemar_2017.pdf?sequence=2, pp. 121-150; (Consulta: 23.10.2018).
 • Różycki P., 2009, Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela drogą duchowego wzrastania, świętości i świętych, en: Pielgrzym na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość, editado por Iwona Hodorowicz, Franciszek Mróz, Cracovia, pp. 23-33.
 • Ryś Grzegorz, 2013, Tożsamość i jedność Europy – w XXX rocznicę „Aktu Europejskiego”, en: 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, editado por Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Cracovia, pp. 89-95.
 • Schola Cantorum Cracoviensis, 2010, ¡Buen camino! Muzyka na szlakach św. Jakuba, grabación CD, Cracovia.
 • Siedlecki Jan, Śpiewnik kościelny, en: http://spiewniksiedleckiego.pl/?page_id=1219&page=7; (Consulta: 05.11.2018).
 • Stefaniak Łukasz, 2016, Hermeneutyka pielgrzymowania św. Jana Pawła II według Joaquína Navarro-Vallsa, Uniwersalne klucze odczytania sensu aktów pątniczych, en: Droga do Composteli – przeszłość i teraźniejszość, editado por Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Editorial „Czuwajmy”, Cracovia, pp. 127-137.
 • Supera J., 2012, Droga św. Jakuba Północno-Wschodniego Mazowsza i jej znaczenie dla obszarów wiejskich, budowania i utrwalania tożsamości europejskiej, en: „Akt Europejski” bł. Jana Pawła II a renesans Drogi św. Jakuba, editado por Antoni Jackowski, Franciszek Mróz, Editorial „Czuwajmy”, Cracovia, pp. 296-299.
 • Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane a dla wygody kościołów parafialnych, 1838, przez X.M.Mioduszewskiego Zgrom. xx. Miss[jonarzy] zebrane, Cracovia.
 • Śpiewnik kościelny katolicki czyli największy podręcznik dla organistów w kościołach katolickich zebrany staraniem Towarzystwa wzajemnej pomocy organistów dyecezyi krakowskiej ułożony na 1 głos z organem lub na 4 głosy mieszane, część trzecia zawierająca pieśni: przygodne, msze, nieszpory, pieśni żałobne, o Ś.Ś. Pańskich, i.w.i. 3ª edición, 1927, edición y propiedad de Tomasz Flasza, Cracovia.
 • Śpiewnik wawelski, 2015, t. IV, l. I, Pieśni własne o świętych, nº 128, estr. 1-4, Cracovia.
 • Wójtowicz Mirosław, 2016, Wzrost i przekształcenia ruchu pątniczego na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela w latach 1989-2009, en: Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, editado por Piotr Roszak, Franciszek Mróz, Iwona Hodorowicz, Editorial „Czuwajmy”, Cracovia, pp. 45-62.
 • Vorgrimler Herbert, 2005, Nowy leksykon teologiczny, editado por Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek, Verbinum, Varsovia.
 • Zbiór pieśni nabożnych dla wygody pobożnych katolików, 1885, 3ªedición, Drukarnia Warmińska J.A. Wichert, Brunsberga.
 • Zbiór pieśni nabożnych dla wygody pobożnych katolików, 1900, 4ª edición con oraciones, Drukarnia Warmińska J.A. Wichert, Brunsberga.
 • Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, 1871 [editado por ks. Sz. Keller], Komis Księgarni Jana Nepomucena Romana, Pelplin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3a5d67bc-1f0d-47d7-aad4-9c0f75628d26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.