PL EN


2014 | 38 | 67-88
Article title

Uwagi o polszczyźnie inskrypcji nagrobnych na Grodzieńszczyźnie

Content
Title variants
EN
Notes about the Polish language gravestone inscriptions in Grodno region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the analysis of features of the Polish language displayed in gravestone inscriptions of the chosen Catholic cemeteries of Grodno region – Kvasovka, Indura, Vereyki, Replya, Lunno, Volpa, Ros. The author briefly describes the districts where research was conducted, gives a general characteristics of the cemeteries and analyses the Polish language inscriptions in gravestones, noting regional linguistic features.
PL
Artykuł jest próbą analizy specyfiki regionalnej polszczyzny, zawartej w inskrypcjach nagrobnych z wybranych cmentarzy katolickich na Grodzieńszczyźnie: Kwasówka, Indura, Wierejki, Repla, Łunna, Wołpa, Roś. Autorka przedstawia skrótową informację o miejscowościach, w których odbywały się badania, daje ogólną charakterystykę cmentarzy, a także analizuje polszczyznę inskrypcji nagrobnych, zwracając uwagę na jej cechy regionalne.
Year
Volume
38
Pages
67-88
Physical description
Dates
published
2014-12-31
Contributors
 • Belarus
References
 • Akty Grodnenskago Zemskago Suda [АВАК] (1894). (Vol. XXI). AVAK, Вильна.
 • Bednarczuk, L. (2010). Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kraków: Lexis.
 • Bobrovskiĭ, P. (1863). Materialy dlia geografīi i statistiki Rossīi, sobrannye ofitserami general’nago shtaba (Vol. 2). Sankt-Peterburg: Tip. Ė. Veĭmara.
 • Demski, D. (2000). „Najważniejsze, żeby pamiętać...”. Cmentarz jako źródło do badań tożsamości zbiorowej mieszkańców wsi na Białorusi i ich wyobrażeń na temat śmierci. Etnografia Polska, XLIV(1-2), 79–98.
 • Doda, IA. (1997). Moŭnyia asablivastsi nadmahil’nykh nadpisaŭ belaruska-litoŭskaha sumezhzha. Vestsi Mizhnarodnaĭ Akadėmii vyvuchėnnia natsyianal’nykh menshastseĭ, (2), 34–36.
 • Ėntsyklapedyia historyi Belarusi ŭ 6 t. (1993-2001). (Vol. 3). Minsk: Belaruskaia ėntsyklapedyia.
 • Grek-Pabisowa, I. (2002). Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi: fonetyka. Warszawa: SOW.
 • Jakubowski, J. (1935). Powiat grodzieński w w. XVI (mapa z tekstem). In Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski (zeszyt III, pp. 109–114). Kraków: Polska Akademja Umiejętności.
 • Karaś, H. (2010). Cmentarze na Litwie jako znak wielokulturowego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. In J. Mędelska & Z. Sawaniewska-Mochowa (Eds.), Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego (pp. 61–75). Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Karaś, H. (2011). Uwagi o polskich inskrypcjach nagrobnych na Litwie. In F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, & L. Frolak (Eds.), Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (pp. 93–105). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Karpyza, V. (2001). Historyia rodu Bispinhaŭ. Herol’d LITHERLAND, (2), 50–51.
 • Karpyza, W. (2006-2009). Ziemia wołkowyska (Vols. 1-4). Lębork: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku.
 • Kozłowska-Doda, J. (2000). Język polski napisów cmentarnych z Białorusi środkowej (rejon dzierżyński). In E. Wolnicz-Pawlowska & W. Szulowska (Eds.), Kontakty językowe polszczyny na pograniczu wschodnim (pp. 109–122). Warszawa: Wydawn. Nauk. Semper.
 • Kurzowa, Z. (2007). Ze studiów nad polszczyzną kresową. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Łukuć, A. (2011). Cmentarze parafii rzymskokatolickiej Teolin na pograniczu polsko-białoruskim. In F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, & L. Frolak (Eds.), Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (pp. 107–114). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Maliszewski, E. (1919). Przewodnik po Gubernji Grodzieńskiej. Warszawa: Wydawnictwo Straży Kresowej.
 • Maryniakowa, I. (2001). O języku inskrypcji nagrobnych na północnych Kresach. In J. Rieger (Ed.), Studia nad polszczyzną kresową (Vol. 10, pp. 241–246). Warszawa: „Semper”.
 • Natsional’nyĭ statisticheskiĭ komitet Respubliki Belarus’ (n.d.). Retrieved September 22, 2012, from http://www.belstat.gov.by
 • Niemcewicz, J. U. (1858). Podróże historyczne. Paryż: W Księgarni A. Francka; Petersburg: W Księgarni B. M. Wolffa.
 • Orlovskiĭ, E. (1910). Grodnenskaia starina (Ch. 1). Grodno: Gubernskaia tipografiia.
 • Pamiatnaia knizhka grodnenskoĭ gubernīi za 1889 god. (1888). Grodno.
 • Rozmus, J., & Gordziejew, J. (1999). Cmentarz farny w Grodnie 1792-1939. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Smalianchuk, A. (2003). Belaruskiia paliaki abo paliaki ŭ Belarusi? In A. Engelking & R. Huszcza (Eds.), Pogranicza języków, pogranicza kultur (ss. 326–334). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego.
 • Sorkina, I. (2007). Miasteczka powiatu grodzieńskiego w XIX i na początku XX wieku. Rocznik Grodzieński, 1, 9–34.
 • Stelmaczonek, A. (2002). Język polski napisów cmentarnych w parafii dryświackiej koło Brasławia. W J. Rieger (Ed.) Język mniejszości w otoczeniu obcym (pp. 87–92). Warszawa: Wydawn. Nauk. Semper.
 • Werenicz, W. (2001). Napisy nagrobne z Kojdanowskiego jako świadectwo stosunków etnicznych, społecznych i wyznaniowych na środkowej Białorusi. In E. Smułkowa & A. Engelking (Eds.), Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami: studia poświęcone Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej w stulecie urodzin (pp. 169–186). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zielińska A. (2009). O polszczyźnie szlachty grodzieńskiej. In E. Dzięgiel & A. Zielińska (Ed.), Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce (Vol. 1, pp. 55–70). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a60f079-1d44-48d4-94ca-8b20972cbf7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.