PL EN


2015 | 3/2015 (54), t.1 | 118-131
Article title

Wybrane aspekty prawnej konstrukcji eWallet

Content
Title variants
EN
Selected Aspects of the Legal Construction of eWallet
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There are many commercially-functioning electronic (mobile) wallets. Presented examples include MyWallet offered by T-Mobile and Google Wallet. Apart from the payment function, such wallets may have other options, such as collecting loyalty points, buying tickets, storing electronic signatures or certificates. In legal terms, the service consists of a series of legal relations: the software license agreement, the contract for entrusting and processing of personal data as well as the service contract within the meaning of Art. 750 of the Civil Code. Payment functions can be offered directly by the provider of eWallet or provided by third parties. Payment functions (as opposed to other services of eWallet) may, however, be provided only by entities with appropriate administrative permissions (licenses). Therefore, in the legal sense, it is crucial to distinguish which services constitute payment services. In particular, an eWallet itself is not an electronic purse (within the meaning of electronic money instrument) or a payment instrument. The aim of this article is to describe some legal aspects of eWallet, in particular with regard to payment services and services provided by Mobile Network Operators.
PL
Na rynku istnieje wiele funkcjonujących elektronicznych (mobilnych) portfeli. Jako przykłady przedstawiono MyWallet oferowany przez T-mobile oraz Google Wallet. Oprócz funkcji dokonywania płatności portfele takie mogą pełnić inne funkcje, takie jak gromadzenie punktów lojalnościowych, zakup biletów, przechowywanie podpisów elektronicznych czy certyfikatów. Pod względem prawnym na usługi te składa się wiele stosunków prawnych. Są to: umowa licencyjna dotycząca oprogramowania, umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz umowa o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 kodeksu cywilnego. Funkcje płatnicze mogą być udostępniane bezpośrednio przez dostawcę eWallet lub też usługi te mogą świadczyć podmioty trzecie. Funkcje płatnicze (w odróżnieniu od pozostałych usług eWallet) mogą być jednakże świadczone tylko przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia (licencje) administracyjnoprawne. eWallet bez funkcji płatniczych nie jest jednakże ani elektroniczną portmonetką (w rozumieniu instrumentu pieniądza elektronicznego), ani instrumentem płatniczym. Celem artykułu jest przybliżenie kilku aspektów prawnych eWallet, zwłaszcza w odniesieniu do usług płatniczych oraz do usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej.
Contributors
References
  • European Payments Council. (2014). White Paper Mobile Wallet Payments – Edition January 2014. Pozyskano z: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/epc-white-paper-mobile-wallet-payments-and-feedbackquestionnaire/epc163-13-v20-white-paper-mobile-wallet-payments (2.07.2015).
  • Górka, J. (2013). Efektywność Instrumentów Płatniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://dx.doi.org/10.7172/978-83-63962-30-2.
  • Grabowski, M. (2013). Instrumenty płatnicze. Warszawa: CeDeWu.
  • Hara, M., Kierzynka, R i Kołodziejski, P. (2014). Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
  • Komisja Europejska. (2014). Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylająca dyrektywę2007/64/ WE, Pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/uri=CELEX:52013PC0547&from=EN (1.07.2015).
  • MeaWallet. (2014). Jeden Świat w Mobilnym Portfelu. Almanach Polskie Karty 2015. Warszawa: Medien Service Sławomir Cieśliński.
  • T.Mobile. (2015). Sprawdź jak działa usługa MyWallet. Pozyskano z: http://www.t-mobile.pl/pl/mywallet#aboutBox (1.07.2015).
  • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385), uchylona całkowicie 6.10.2013 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1036).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a61e525-4464-4d33-9944-8d1804dcb07f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.