PL EN


2017 | 5 | 77-89
Article title

Portret Ludwika Wejhera w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Skrzatuszu

Content
Title variants
EN
Portrait of Ludwik Wejher in the church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Skrzatusz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor omawia życiorys Ludwika Wejhera (ok. 1611–1656), wojewody pomorskiego, starosty wałeckiego, którego mało znany portret znajduje się kościele skrzatuskim.
EN
The author discusses the biography of Ludwik Wejher (c. 1611–1656), the Pomeranian governor, the starost of Walcz (Wałcz), whose barely known portrait is located in the church in Skrzatusz.
Keywords
Year
Volume
5
Pages
77-89
Physical description
Contributors
References
 • Bąk, Ludwik. Ziemia wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI–XVIII w. Piła, Wydawnictwo Ekolog, 1999.
 • Bocheński, Jan Ignacy. Historia kościoła parafialnego w Wałczu spisana na podstawie prawdziwych dokumentów i wiarygodnych autorów przez Jana Ignacego Bocheńskiego proboszcza wałeckiego w roku 1790. Wałcz–Inowrocław: Urząd Miasta; Pozkal, 2002.
 • Boniecki, Adam. Herbarz Polski. T. 4. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1901.
 • Boras, Zygmunt, Ryszard Walczak, Andrzej Wędzki. Historia powiatu wałeckiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961.
 • Ciara, Stefan. Kariera rodu Weiherów 1560–1657. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1980.
 • Ciara, Stefan. „Wejher Ludwik”. W: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. Stanisław Gierszewski. T. 4. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Uniwersytet Gdański, 1997.
 • Ciara, Stefan. „Wejherowie magnacki ród Prus królewskich”. W: Najnowsze dzieje Wejherowa. Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wejherowskiej, 1988.
 • Dziubkowa, Joanna. Vanitas Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1997.
 • Fijałkowski, Marek. „Kościół pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku”. W: Kościoły drewniane w Wielkopolsce, red. Piotr Maluśkiewicz. Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2004.
 • Górski, Karol. „Świątobliwa Magdalena Mortęska”. W: Pomorze wczoraj i dziś, 93–113. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1934.
 • Historia Residentiae Walcensis Societatis Jesu ab 1618, red. Bernhard Stasiewski. Köln–Graz, 1967.
 • Klejna-Wendt, Piotr. „Z dziejów wielkopolskiej linii rodu Klejna z Wiesiółki”. Rocznik Skrzatuski 4 (2016): 125–139.
 • Łuszczyńska, Ewa, Barbara Dąbrowska. Karta ewidencyjna portretu trumiennego Ludwika Wejhera z kościoła Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, ze zbiorów WUDZ Poznań, Delegatura w Pile. Piła, 1965.
 • Niesiecki, Kasper. Herbarz Polski. T. 9. Lipsk: Wydawnictwo Jana Bobrowicza, 1842.
 • O. Grzegorza Gdańskiego Kronika Klasztoru Franciszkanów Ściślejszej Obserwancji w Wejherowie w latach 1633–1676. Tłum. Gerard Labuda, o. Pius Antoni Turbański OFM. Wejherowo: Muzeum Piś miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 1996.
 • Orthwein, Maria. Dokumentacja konserwatorska portretów trumiennych ze Skrzatusza, maszynopis ze zbiorów WUOZ w Poznaniu, Oddział w Pile, Archiwum Zakładowe, sygn. 102/4.T.II.1960.
 • Pasierb, Janusz Stanisław. Malarz gdański Herman Han. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
 • Paździor, Marian. „Nieznany obraz «Koronacji NMP» z XVII w. dzieło pracowni Hermana Hana”. Biuletyn Historii Sztuki 30, 4 (1968): 463–481.
 • Piecuch, Bernadeta. Karta ewidencyjna portretu trumiennego Ludwika Wejhera w kościele Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, ze zbiorów WUDZ w Poznaniu, Delegatura w Pile. Piła, 2007.
 • Plebański, Rafał. Skrzatusz kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP. Studium historyczno- architektoniczno-konserwatorskie. Poznań: Biuro Dokumentacji Zabytków, 2009.
 • Radziwiłł, Albrycht Stanisław. Pamiętnik o dziejach w Polsce (1632–1656). T. I–III, oprac. Adam Przyboś, Ryszard Żelewski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Szymczak, Barbara. Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami Książęcymi w latach 1648–1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2002.
 • Szymona Starowolskiego Wojownicy Sarmaccy, oprac. Szymon Starnawski. Warszawa, 1981.
 • Świętochowski, Zygmunt. „Sztuka na rozdrożu”. W: Pomorze Zachodnie. T. II, cz.1, red. Janusz Deresiewicz. Poznań: Instytut Zachodni, 1949.
 • Włodarski, Józef. Jakub, Mikołaj i Ludwik Wejherowie. Mężowie stanu Prus Królewskich i dowódcy Wojskowi Rzeczypospolitej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a6d32c5-636d-40cf-9201-3ecb4fe1c20a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.