PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 2 (15) | 95-106
Article title

Wisława Szymborska: "Vermeer"

Authors
Title variants
EN
Wisława Szymborska: "Vermeer"
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The poem Vermeer, from the newest Wisława Szymborska’s anthology Here (2009), is one of the shortest works of the Nobel prizewinner. Both conciseness of the text and its connection with the 17th century Dutch painting encouraged the author to make a meticulous analysis in which euphony and phonetic harmony play the main role. The initial analysis of stylistic layer leads to hermeneutic interpretation, which, through comparison of the literary work and Vermeer’s painting The Milkmaid (1658), shows that Szymborska’s work could be read as a special kind of haiku. The key scene described by the poet, pouring milk from the jug into the bowl, which takes place “in the painted silence and attention”, evokes symbolic and religious senses. It occurs that understanding the deep meaning of the poem leads the reader to the space of archetypal mystery and makes one ponder over the force that keeps the world going day by day.
Contributors
References
 • W. Szymborska, Vermeer, [w:] tejże, Tutaj, Kraków 2009.
 • Z. Herbert, Mistrz z Delft, [w:] tegoż, „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione, oprac., układ i komentarze B. Toruńczyk, Warszawa 2008.
 • P. de Rynck, Jak czytać malarstwo – rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dawnych mistrzów, tłum. P. Nowakowski, Kraków 2005.
 • J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, tom. II, Warszawa 1991.
 • Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993.
 • W. Szymborska, Vermeer, [w:] tejże Here. New Poems, tłum. C. Cavanagh, Kraków 2009.
 • S. Leśmian, Dziewczyna, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1991.
 • T. Boruta, Jan Vermeer van Delft (1632–1675), Kobieta trzymająca wagę, [w:] tegoż, Szkoła patrzenia. Obrazowanie świąt kościelnych w dziełach wielkich mistrzów, Kielce 2003.
 • M. Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej, „Teksty Drugie” 2003, nr 2–3, s. 230–242.
 • Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, oraz w Słowniku Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006.
 • M. Rzepińska, Wielcy i mali mistrzowie, w: tejże, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.
 • M.W. Ałpatow, Historia sztuki. Renesans i barok, t. III, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1984.
 • Leksykon symboli. Herder, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.
 • D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. i opr. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a6e71cf-4e63-4f48-88a5-c1a5c3a65b01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.