Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 231 | 30-55

Article title

Typ biologiczny oraz miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego jako determinanty unowocześniania konsumpcji w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
The biological type of household and the place of residence as determinants of modern consumption in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces unowocześniania konsumpcji oznacza trwałe ulepszanie oraz uwspółcześnianie spożycia we wszystkich możliwych wymiarach. Obejmuje wartościowe, ilościowe i jakościowe zmiany w konsumpcji artykułów żywnościowych, nieżywnościowych oraz usług, a także inne od dotychczasowych czy tradycyjnych sposoby zaspokajania potrzeb oraz zaspokajanie potrzeb nowych, wcześniej nieistniejących. Celem opracowania jest przedstawienie zmian w konsumpcji gospodarstw domowych w zależności od typu biologicznego gospodarstwa i miejsca zamieszkania w kontekście unowocześniania spożycia. Zakres podmiotowy badań stanowią polskie gospodarstwa domowe. Zakres czasowy obejmuje lata 2006-2013. Materiał badawczy stanowiły dane wtórne pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych. W badaniach zastosowano metodę analizy opisowej z elementami analizy ilościowej.
EN
A process of modernising consumption means some permanent improvement and contemporisation of consumption in its all possible dimensions. This involves value, quantity and quality related changes in consumption of food and non-food products along with services. Moreover, traditional methods of satisfying needs or methods that are different than those in use at present, along with satisfying new needs that have been non-existent so far, are elements of the process in question. This article aims at presenting changes in consumption of households in Poland depending on the biological type of household and the place of residence in the context of modernising consumption. The research subject scope covers Polish households. The time span refers to 2006-2013. The research material stems from secondary data provided by household budget survey. The research employs a descriptive analysis method supported by some elements of a quantitative analysis.

Year

Volume

231

Pages

30-55

Physical description

Contributors

References

 • Blok F. (2005), Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2006, 2008, 2010, 2013 r. (2007, 2009, 2011, 2014), GUS, Warszawa.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2014), GUS, Warszawa.
 • Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (2013), GUS, Warszawa.
 • Kieżel E. red. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Meenakshi J., Ray R. (2002), Impact of Household Size and Family Composition on Poverty in Rural India, „Journal of Policy Modeling”, No. 24.
 • Niemczyk A. (1993), Wpływ cyklu życia rodziny i wykształcenia na potrzeby gospodarstwa domowego, „Gospodarstwo Domowe”, nr 4.
 • Rigg J., Sefton T. (2006), Income Dynamics and the Life Cycle, „Journal of Social Policy”, No. 35.
 • Salomon M. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów. Helion, Gliwice.
 • Spychalski G. (2005), Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski (2011), GUS i US w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm (dostęp: 24.09.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3a740648-6524-4c88-93fb-1e210d5bfada
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.