PL EN


2018 | 505 | 96-104
Article title

Zespoły projektowe w łańcuchach dostaw w Polsce – wyniki badań empirycznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie specyfiki funkcjonowania zespołów projektowych w łańcuchach dostaw. Uwaga autorów została poświęcona takim kwestiom, jak skład zespołów projektowych, ich liczebność, sposób zarządzania zespołem, narzędzia wykorzystywane do zarządzania zespołem, jak i przedmiot działalności zespołów oraz zasięg realizacji celów w skali łańcucha dostaw. Szczególna uwaga została poświęcona zespołom projektowym o interorganizacyjnym charakterze (których członkami są pracownicy co najmniej dwóch przedsiębiorstw łańcucha dostaw). W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 40 podmiotach będących ogniwami łańcuchów dostaw zlokalizowanych na terenie Polski.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a740a35-0a7c-4876-a2e1-574236e0052a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.