PL EN


2015 | 4 | 2 |
Article title

Pomiar ryzyk projektu

Authors
Content
Title variants
EN
Model of the risk of the project
Languages of publication
Abstracts
PL
Opracowanie metodologii pomiaru ryzyk projektu stanowi cel głowny opracowania. Jego osiągnięcie wymaga realizacji celow cząstkowych, bez ktorych cel głowny byłby nieosiągalny. Podstawą opracowanej metodologii pomiaru ryzyk projektu jest identyfikacja uwarunkowań otoczenia, w ktorym realizowany jest projekt. Zmienność uwarunkowań otoczenia decyzyjnego jest źrodłem ryzyk projektu: ryzyka terminu realizacji, kosztu, jakości i ryzyka zakresu realizacji. Kolejnym celem cząstkowym jest budowa modelu ryzyka. W jego strukturę wpisano te uwarunkowania otoczenia, ktorych zmiany wpływają na czas realizacji, koszty, jakość oraz zakres realizacji. Budowa modelu ryzyk projektu umożliwia definicje miar ryzyk, co jest rownoznaczne z osiągnięciem czwartego celu cząstkowego opracowania. Budowa modelu umożliwia realizację piątego celu cząstkowego pracy, mianowicie sformułowanie definicji stanu ryzyka w dowolnym momencie procesu zarządzania projektem. Stan ryzyka zawiera istotne informacje dla zarządzającego, ilustrując tendencję i dynamikę zmian stanu ryzyka, co nadaje wyraźne, aktywne cechy, procesom zarządzania projektem, uwzględniające zmienność uwarunkowań będących źrodłem ryzyka.
Year
Volume
4
Issue
2
Physical description
Contributors
author
 • Prof. UG dr hab., Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,, jerzy.zemke@ug.edu.pl
References
 • Deming W. E. (1982), Quality, Productivity and Cometivite Position, MIT, Cambridge.
 • Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 • Hopcroft John E., Motwani R., Ullman Jeffrey D. (2003), Wprowadzenie do teorii automatow, językow i obliczeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Juran J. (1992), Juran J. on Quality by Design, New York Free Press.
 • Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku super elastycznej organizacji (2005), PWE, Warszawa.
 • Lock D. (2002), Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Shewart A. W. (1931), Economic Control of Quality of Manufactured Product, D. Van Nostrand Company, Inc., New York.
 • Zemke J. (2009), Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a81a5b4-7c15-4209-b730-746cd90057bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.