PL EN


2010 | 3 | 87-98
Article title

Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego

Title variants
EN
Linguistics and didacitcs in educational programs for teachers of Polish as a foreign language
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 2005 the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University in Kraków launched a two-year MA program in teaching Polish as a foreign language. This article discusses the MA curriculum, focusing especially on three types of courses: methodology of linguistic research, Polish linguistics and didactics of Polish as a foreign language compared to didactics of other foreign languages. The author elaborates on the reasons of changes made in the curriculum and discusses the features of the curriculum in comparison with other Polish foreign language teacher educational programs. The article also presents „Computer assisted language learning (CALL)", a program which was introduced for teaching Polish as a foreign language in 2009.
Year
Issue
3
Pages
87-98
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • CUQ J.-P. (1991), Le français langue seconde. Origines d’une notion et implications didactiques. Paris.
 • CUQ J.-P., I. GRUCA (2002), Cours de didactique du français langue étrangére et seconde. Grenoble.
 • CUQ J.-P. (red.) (2003), Dictionnaire de didactique du français langue étrangére et seconde. Paris.
 • DĘBSKI R. (red.) (2008), Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych. Kraków.
 • DĘBSKI R. (2009), Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii. Języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji. Kraków.
 • GĘBAL P. E. (2008), Kształcenie lektorów języka polskiego jako obcego na tle europejskich standardów pedeutologicznych, (w:) W. T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków, 463- 471.
 • JANOWSKA I. (2008), Perspektywa zadaniowa w nauczaniu/ uczeniu się języków obcych, (w:) W. T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków, 35- 50.
 • JANOWSKA I. (2010), Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych. Kraków.
 • KELLY M, M. GRENFELL, Europejski profil kształcenia nauczycieli języków. Materiał pomocniczy – zarys treści kształcenia. Warszawa.
 • SERETNY A., E. LIPIŃSKA (2005), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków.
 • LIPIŃSKA E., A. SERETNY (red.) (2006), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Praca zbiorowa. Kraków.
 • LIPIŃSKA E., A. SERETNY (2010), Trzydziestolecie glottodydaktyki polonistycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim, (w:) Poradnik Językowy 4 (673), 111 – 123.
 • MARZEC U., 2009, Obraz polonistyki włoskiej w świetle badań ankietowych. Kraków.
 • MIODUNKA W. (1990), Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych. (w:) W. Miodunka (red.), Język polski w świecie. Zbiór studiów. Warszawa, Kraków.
 • MIODUNKA W.T. (2009a), Kto i dlaczego należy do nowej generacji w glottodydaktyce polonistycznej?, (w:) W. T. Miodunki (red.), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej. Kraków.
 • MIODUNKA W. T. (red.) (2009b), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej. Kraków.
 • MIODUNKA W. T. (2010a), Historia polszczyzny jako języka obcego. O potrzebie i koncepcji opisu, (w:) R. Przybylski, J. Kąś, K. Sikora (red.), Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj. Kraków.
 • MIODUNKA W. T. (2010b), Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego, (w:) J. S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Prof. Marii Strycharskiej- Brzezinie z okazji jej jubileuszu. Kraków.
 • ZARZYCKA G. (2010), recenzja: Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, red. W.T. Miodunka, (w:) Poradnik Językowy, 4 (673), 128- 134.
 • ZAWADZKA E. (2004), Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a821cde-0ee0-43df-bebf-656377a9dc54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.