PL EN


2013 | 25 | 3(50) | 117-126
Article title

Critical Action Research with Urban Youth: Studying Social Reality Through Mathematics

Authors
Content
Title variants
PL
Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez matematykę
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper describes a long-term action research project (over 15 years) on critical mathematics—a study of urban, public school students (ages 11 to 19) in the U.S. who used and learned mathematics to simultaneously learn about their social reality. Two major questions were: How does one teach critical mathematics? and What do students learn? The theoretical framework builds on Paulo Freire’s concepts, epistemology, and theory of political change. The settings were two schools in low-in- come, working class Latino and African American communities. Students were active co-research participants and contributed to every aspect of the project.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia długofalowy (trwający piętnaście lat) projekt dotyczący matematyki krytycznej przeprowadzony metodą badań w działaniu. Dotyczy on uczniów (w wieku od 11 do 19 lat) szkół publicznych w dużym amerykańskim mieście, którzy uczyli się matematyki używając jej jednocześnie w celu zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Główne pytania badawcze brzmiały: W jaki sposób można uczyć krytycznej matematyki? oraz Czego uczą się uczniowie? Podbudową teoretyczną projektu były koncepcje Paulo Freire’go, epistemologia oraz teoria zmiany politycznej. Projekt został przeprowadzony w dwóch szkołach w dzielnicach zamieszkanych przez latynoamerykańskie i afro-amerykańskie społeczności robotnicze o niskich dochodach. Uczniowie byli aktywnymi współbadaczami uczestniczącymi w każdym aspekcie projektu i wnoszącymi weń swój wkład na każdym jego etapie.
Year
Volume
25
Issue
Pages
117-126
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
 • Anderson, J. (1988). The education of Blacks in the south, 1860-1935. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
 • Anderson, G. L., Herr, K., & Nihlen, A. S. (1994). Studying your own school: An educator’s guide to qualitative practitioner research. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Carr, W., & Kemmis, S. (1986). Becoming critical: Education, knowledge, and action research. London: Falmer Press.
 • Frankenstein, M. (1987). Critical mathematics education: An application of Paulo Freire’s epistemology. In I. Shor (Ed.), Freire for the classroom: A sourcebook for liberatory teaching (pp. 180-–210). Portsmouth, NH: Boyton/Cook.
 • Freire, P. (1970/1998). Pedagogy of the oppressed (M. B. Ramos, Trans.). New York, NY: Continuum.
 • Freire, P. (1994). Pedagogy of hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed (R. R. Barr, Trans.). New York, NY: Continuum.
 • Freire, P. & Macedo, D. (1987). Literacy: Reading the word and the world. Westport, CN: Bergin & Garvey.
 • Gutstein, E. (2003). Teaching and learning mathematics for social justice in an urban, Latino school. Journal for Research in Mathematics Education, 34, 37-73.
 • Gutstein, E. (2012). Mathematics as a weapon in the struggle. In B. Greer & O. Skovsmose (Eds.), Opening the cage: Critique and politics of mathematics education
 • (pp. 23–48). New York, NY: Sense Publishers.
 • Gutstein, E. (2013). Whose community is this? Mathematics of neighborhood displacement. Rethinking Schools, 27(3), 11–17.
 • Oxfam. (2003, August). Dumping without borders: How US agriculture policies are destroying the livelihoods of Mexican corn farmers. Oxfam Briefing Paper. Oxford: Author.
 • Skovsmose, O. (1994). Towards a philosophy of critical mathematical education. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
 • Skovsmose, O. (2004). Critical mathematics education for the future. Aalborg: Aalborg University, Department of Education and Learning.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0867-0323
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a840e63-654a-4af1-b881-aec5f30b976b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.