Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 91-100

Article title

Dwuaspektowa jednostka poznawcza człowieka a zasada nieokreśloności Heisenberga-Gabora

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W pracy podjęto zagadnienie dwuaspektowości poznania uwzględniające wymiary czasu i przestrzeni. Za punkt wyjścia do przedstawienia jednostki poznawczej człowieka przyjęto teorię komunikacji Dennisa Gabora oraz wynikającą z niej zasadę nieokreśloności. Dwie zmienne składające się na jednostkę poznawczą (tzw. logon) to: spostrzeżenia (Af) i powidoki (At). Jako argumenty przemawiające za zastosowaniem zasady nieokreśloności Heisenberga-Gabora do opisu procesów poznawczych podano m.in. empiryczne zależności między powidokiem a spostrzeżeniem oraz związek między zmęczeniem a percepcją. W zakończeniu odniesiono się do teorii Rogera Penrose’a, wskazując na jej zgodność z przedstawioną w tym artykule propozycją opisu procesów poznawczych.

Year

Issue

22

Pages

91-100

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Politechnika Częstochowska Polska

References

 • Anstis S., Verstraten F.A.J., Mather G., The Motion Aftereffect, “Trends in Cognitive Sciences” 1998, t. 2.
 • Gabor D., Theory o f Communication, “Journal of the Institution o f Electrical Engineers” 1946, nr 13, s. 429-457.
 • Harciarek M., Dwuaspektowość poznania, czyli relacja wrażeń do spostrzeżeń jako jednostka poznawcza, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
 • Harciarek M., Wzrokowy układ poznawczy jako spektrometr (część I), „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2014, nr 20, s. 161-176.
 • Harciarek M., Wzrokowy układ poznawczy jako spektrometr (część II), „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2015, nr 21, s. 79-95.
 • Jung C.G., Pauli W., Dwugłos o ,,korzeniach świadomości”, Znak 1970. Penrose R., Cienie umysłu, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • Pribram K., The Form Within, Prospecta Press, Westport 2013.
 • Trąbka J., M ózg a świadomość, Kraków - Wrocław 1983.
 • Pobierz
 • Opublikowane : 2018-08-14

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3a891759-8967-46a5-9ff9-a820926313d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.