Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 11-13

Article title

OD REDAKCJI

Content

Title variants

EN
EDITORIAL

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

11-13

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Bronk A., Majdański S., hasło „filozofia klasyczna”, [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997, s. 223–225.
 • Dec I., Personalizm czy personalizmy?, „Zadania współczesnej metafizyki”, 3/4(2002), s. 47–66.
 • Encyklika Fides et ratio, 23.
 • Gogacz M., Elementarz metafizyki, ATK, Warszawa 1987, s. 102–103.
 • Gudaniec A., Jednocząca siła miłości, [w:] Wierność rzeczywistości, red. Z.J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński [i inni], PTTA, Lublin 2001, s. 280–281.
 • Jan Paweł II, Społeczeństwo oczekuje od swoich uniwersytetów ugruntowania podmiotowości, Lublin, 9.06.1987.
 • Kamiński S., Jak filozofować?, TN KUL, Lublin 1989, s. 269–270.
 • Krapiec M. A., Metafizyka, TN KUL, Lublin 1978, s. 478-484.
 • Krapiec M. A., Byt i istota, RW KUL, Lublin 1994, s. 135–150.
 • Krapiec M. A., Realizm ludzkiego poznania, RW KUL, Lublin 1995, s. 369–370.
 • Krąpiec M. A., Byt materialny żyjący: niektóre aspekty filozofii przyrody, [w:] Wprowadzenie do filozofii, red. M.A. Krąpiec, S. Kamiński, Z.J. Zdybicka, RW KUL, Lublin 1996, s. 229–268.
 • Krapiec M. A., Człowiek jako osoba, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, s. 258–262.
 • Nedoncelle M., Wartość miłości i przyjaźni, tłum. K. Bukowski, Wyd. M, Kraków 1993, s. 31–95.
 • Św. Tomasz z Akwinu, De Caritate. O miłości nadprzyrodzonej, tłum. J. Ruszczyński, Wydaw. Świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3a8a1576-fe0c-4068-9b6c-d388b9bb85ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.