PL EN


Journal
2013 | Tom X (LI), fasc. A | 203-207
Article title

The Third Season of Excavations at Gurukly Depe, Southern Turkmenistan (2012)

Authors
Title variants
PL
Trzeci sezon wykopalisk na stanowisku Gurukly Depe w południowym Turkmenistanie (2012)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Podczas trzeciego sezonu wykopalisk na stanowisku Gurukly Depe, w południowym Turkmenistanie, kontynuowano prace zarówno w zachodniej, wyższej, jak i we wschodniej, niższej części stanowiska. Na terenie tej ostatniej, w wykopach 5 N, 6 N i 7 N odsłonięte zostały ściany kolejnych pomieszczeń dużego domostwa powstałego w V wieku, a w wykopach 5 R i 5 S - górne partie murów półokrągłej baszty z pomieszczeniem wewnętrznym, strzegącej wejścia do qala. Głównym celem prac prowadzonych w zachodniej części stanowiska była rekonstrukcja planu przypuszczalnej warownej rezydencji. Aby odtworzyć przebieg jej północnej fasady, odczyszczono powierzchnię wykopów 12 J, 11 F, 11 G i 11 H, usuwając pokrywającą konstrukcje warstwę 10-20 cm. W rezultacie tych prac, na odcinku 40 metrów, odsłonięty został mur grubości 2,4 m, zbudowany z pięciu rzędów kwadratowych cegieł. Rozpoczęto także prace w wykopie 13 I usytuowanym w obrębie południowej części rezydencji. Spośród drobnych zabytków wymienić należy dwie srebrne monety władców sasanidzkich, cztery ostraka, kilkadziesiąt przęślików i kilka figurek terakotowych.
Keywords
Contributors
author
References
  • KAIM B., 2011, The First Season of Excavation at Grukly Depe, Southern Turkmenistan, 2010, “Światowit” viII (XLIX)/A (2009-2010), 207-208, pls. 213-215.
  • KAIM B., 2012, the second season of excavations at Gurukly depe, southern turkmenistan. 2011, “Światowit” IX (L)/A (2011), 233-237.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a8a3f0d-2790-4b7e-97a2-262dac9ad40e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.