PL EN


2019 | 28 | 64-85
Article title

Sytuacja bezpieczeństwa w Mali w latach 2015- 2018

Content
Title variants
EN
The security situation in Mali in 2015-2018
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie sytuacji bezpieczeństwa w Mali w latach 2015–2018, przedstawienie głównych czynników mających wpływ na jej pogorszenie, a także perspektyw rozwoju w przyszłości. Pomimo kilkuletnich wysiłków środowiska międzynarodowego, w tym ONZ, Unii Europejskiej oraz państw afrykańskich z regionu Sahelu, mających na celu ustabilizowanie sytuacji bezpieczeństwa w Mali, ulega ona ciągłemu pogorszeniu. Dodatkowo akty przemocy i ataki terrorystyczne zaczynają dotykać także państwa graniczące z Mali, m.in. Burkinę Faso i Niger. W artykule ukazano moment powstania oraz rozwój działalności tzw. Państwa Islamskiego (IS) w Mali i regionie, a także znaczenie aktywności IS w konsolidacji grup zbrojnych powiązanych z Al-Kaidą, do obecnej postaci JNIM. Na zakończenie ukazano także dalsze wysiłki środowiska międzynarodowego mające na celu stabilizację sytuacji w Mali i regionie Sahelu.
EN
The purpose of this article is to show the security situation in Mali in 2015-2018, to present the main factors affecting its deterioration, as well as future development prospects. Despite several years of efforts by the international community, including the UN, the European Union and African countries from the Sahel region, aimed at stabilizing the security situation in Mali, it is constantly deteriorating. In addition, acts of violence and terrorist attacks are also beginning to affect countries bordering Mali, including Burkina Faso and Niger. The article shows the moment of creation and the development of the so-called Islamic State (IS) in Mali and the region, as well as the importance of IS activity in the consolidation of armed groups related to Al-Qaeda, to the current form of JNIM. Finally, the continuing efforts of the international community to stabilize the situation in Mali and the Sahel region were also shown.
Year
Volume
28
Pages
64-85
Physical description
Contributors
 • Szkoła NATO w Oberammergau
References
 • Ahmed, B., 2016, 17 Soldiers Killed, 35 Wounded in Attack on Mali Army Base, ABC News, 19.07.2016, http://abcnews.go.com/International/wireStory/10- soldiers-killed-38-wounded-attack-mali-army-40695449.
 • Antoine, J.-Ch., 2018, Les réseaux criminels en Afrique: création et enjeux géopolitiques, Przegląd Geopolityczny, 26, s. 184-196.
 • Blicharz, A., 2016, ONZ wzmocni kontyngent sił pokojowych w Mali, Nowa Strategia, 1.07.2016, http://www.nowastrategia.org.pl/onz-wzmocni-kontyngentsil-pokojowych-w-mali/
 • Cristiani, D., 2012, West Africa’s MOJWA Militants – Competition for al-Qaeda in the Islamic Maghreb?, Terrorism Monitor, Volume 10, Issue 7.
 • Danielewicz, K., 2016, Terroryzm w Afryce, Geneza oraz przebieg konfliktu w Mali w latach 2012–2014, Oświęcim.
 • Danielewicz, K., 2018, Konflikt zbrojny w Mali 2012-2013, część I i II, Przegląd Geopolityczny, 24, s. 112-133; 25, s. 133-150.
 • Joscelyn, T., 2017, Analysis: Al Qaeda groups reorganize in West Africa, FDD’s Long War Journal, 13.03.2017, https://www.longwarjournal.org/archives/2017/03/analysis-al-qaedagroups-reorganize-in-west-africa.php.
 • Joscelyn, T., Weiss, C., 2016, Islamic State recognizes oath of allegiance from jihadists in Mali, FDD’s Long War Journal, 31.10.2016, http://www.longwarjournal.org/archives/2016/10/islamic-staterecognizes-oath-of-allegiance-from-jihadists-in-west-africa.php.
 • Kubiak, K., 2017, Chińska baza nad Zatoką Adeńską, Raport, Wojsko Technika Obronność, nr 10.
 • Lebovich, A., 2016, The Hotel Attacks and Militant Realignment in the Sahara-Sahel Region, Combating Terrorism Center at West Point, volume 9, Issue 1.
 • Matsili, B., 2015, La geopolitique ethinique et securite en Afrique, Przegląd Geopolityczny, 12, s. 147-158.
 • Milton, D., al-`Ubaydi, M., 2015, Pledging Bay’a: A Benefit or Burden to the Islamic State?, CTC SENTINEL, Combating Terrorism Center at West Point, Vol 8, Issue 3.
 • Musiał, S., 2014, Muzułmanie we Francji – wybrane aspekty społeczno-polityczne, Przegląd Geopolityczny, 8, s. 31-48.
 • The Central Sahel: A Perfect Sandstorm, 2015, Africa Report number 227, International Crisis Group.
 • Weiss, C., 2016, AQIM claims two attacks in northern Mali, FDD’s Long War Journal, 30.11.2016, https://www.longwarjournal.org/archives/2016/11/aqim-claims-twoattacks-in-northern-mali.php.
 • Weiss, C., 2017, AQIM claims massive suicide attack on Malian base, FDD’s Long War Journal, 18.01.2017, https://www.longwarjournal.org/archives/2017/01/suicide-attacktargets-military-base-in-northern-mali.php.
 • Weiss C., 2018a, Analysis: Jihadist exploitation of communal violence in Mali, FDD’s Long War Journal, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/07/analysis-jihadistexploitation-of-communal-violence-in-mali.php.
 • Weiss, C., 2018b, JNIM portrays its fight as part of Al Qaeda’s global jihad, FDD’s Long War Journal, 2.10.2018, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/10/jnim-portrays-itsfight-as-part-of-al-qaedas-global-jihad.php.
 • Weiss, C., 2018c, State adds Islamic State in the Greater Sahara to terrorist list, FDD’s Long War Journal, 16.05.2018, https://www.longwarjournal.org/archives/2018/05/state-adds-islamicstate-in-the-greater-sahara-to-terrorist-list.php.
 • Wilczyński, P. L., 2016, Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część I – Afryka, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 59-76.
 • Żebrowski, A., 2015, Walka informacyjna wsparciem terroryzmu islamskiego (wybrane aspekty), Przegląd Geopolityczny, 13, s. 103-120.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a9b10ae-d5d7-488d-b288-327cffea3a86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.