PL EN


Journal
2012 | 1 | 165-176
Article title

Podpora faktorů rozvoje klíčových kompetencí a tvořivosti pracovníků v procesu firemního vzdělávání

Content
Title variants
EN
Support of the Factors of Workers Key Competencies and Creativity Development in the Company Learning Process
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The paper focuses on issues of process improvement training for workers with a focus on the problem-solving process and the inseparable attribute is creativity. The topicality of this problem is becoming increasingly important in the current period of flux and growth in the importance of innovation processes to develop the economy. The article presents the basic theoretical background of knowledge and competence issues, the interpretation of key terms for understanding the competency models, skills and ways to structure their development. The next section presents the results of empirical research whose main objective is to identify factors with the greatest potential for development in relation to effectively addressed problems. The examination is based on the processed research methodology and was carried by the target groups' management candidates into management, coordinators and specialists in the company SKODA AUTO a. s. Based on the results of empirical research is elaborated model of development identified factors in the research proved to be valid. The results are summarized in the form of the model, training seminars and practically verified in practice by SKODA AUTO a. s. creativity in solving problems and thereby confirmed their positive effect in creating the potential for innovation processes.
CS
Článek je zaměřen na problematiku procesu zdokonalování vzdělávání pracovníků s orientací na postup řešení problémů, jehož neoddělitelným atributem je tvořivost. Aktuálnost tohoto problému se významně zvyšuje v současném období neustálých změn a růstu významu inovačních procesů pro rozvoj ekonomiky. V článku jsou uvedena teoretická východiska základní problematiky znalostí a kompetencí, výklad klíčových termínů pro pochopení kompetenčních modelů, struktury kompetencí a způsobů jejich rozvoje. V další části práce jsou uvedeny výsledky empirického zkoumání, jehož hlavním cílem je identifikovat faktory s největším potenciálem rozvoje ve vztahu k efektivnímu řešení problémů. Zkoumání vychází ze zpracované metodiky výzkumu a bylo provedeno u cílové skupiny "management, kandidáti do managementu, koordinátoři a specialisté" ve společnosti ŠKODA AUTO, a. s. Na základě výsledků empirického zkoumání byl zpracován model rozvoje identifikovaných faktorů, které se v rámci výzkumu ukázaly jako validní. Výsledky byly zformulovány do podoby návrhu modelu tréninkového semináře a prakticky ověřeny v praxi ve společnosti ŠKODA AUTO, a. s. při řešení problémů tvořivosti. Tím byl potvrzen jejich pozitivní vliv při vytváření a rozvoji potenciálu pro inovační procesy.
Journal
Year
Volume
1
Pages
165-176
Physical description
Dates
published
2012-06-20
Contributors
author
  • redakcevste@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3aa69432-b28d-449a-b16d-9e697c4efd5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.