Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1 | 146-155

Article title

Miłość jako gadżet na telefon

Content

Title variants

EN
Love as a phone gadget

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses visual representations of eroticism in commercial media content for mobile phones, ranging language-wise from pornographic to infantile. The author considers it as a discursive form in which both domination of verbal elements over visual ones and consumer's desire over satisfaction could be pointed out. The article notes the alienating dimension of pornography in the era of media convergence.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Akerman D. (1997), Historia naturalna miłości, przeł. D. Gostyńska, Warszawa.
 • Araszkiewicz A. (2000), Kobieta w pornografii: feministyczne sprzeczności, „OŚKa” 4–1.
 • Bajka Z. (2008), Rynek mediów w Polsce, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. IV, Kraków.
 • Bernasiewicz M. (2009), Miłość i seks w wybranych czasopismach młodzieżowych, [w:] (Roz) czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Toruń.
 • Brűckner J. (1991), Seks jako praca w przemyśle pornograficznym, przeł. T. Szczepański „Film na Świecie”.
 • Czerner A., Nieroba E. (2009), Homo amans oeconomicus – współczesne przejawy merkantylizacji miłości romantycznej, [w:] (Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Toruń.
 • Dworkin A. (2000), Pornografia jest faktem, przeł. A. Grzybek, „OŚKa” 4–1.
 • Gdula M. (2009), Trzy dyskursy miłosne, Warszawa.
 • Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.
 • Jędrzejko E. (1994), Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje i stereotypy, [w:] Język a kultura, t. 9: Płeć w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz i K. Handke, Wrocław.
 • Levinson P. (2006), Telefon komórkowy: jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, przeł. H. Jankowska, Warszawa.
 • Luhmann N. (2003), Semantyka miłości: o kodowaniu miłości, przeł. J. Łoziński, Warszawa.
 • McMahan C., Hovland R., Mcmillan S., Online Marketing Communications: Exploring Online Consumer Behavior by Examining Gender Differences and Interactivity within Internet Advertising, http://www.jiad.org/article125 [14.09.2009].
 • McNair B. (2004), Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, przeł. E. Klekot, Warszawa.
 • Mobil-Track 01-03. 2008 http://www.telecommedia.pl/raport-mobile-multimedia-2008.html
 • 09.2009] (raport Mobile Multimedia 2008, przeprowadzony przez Telecom Media).
 • Morris D. [1993], Magia ciała, przeł. B. Ostrowska, B. Piotrkowska, Warszawa.
 • Nahirny R. (2007), „Wszyscy mówią – kocham-cię”. Analiza wyznania miłosnego, „Teksty Drugie” 1–2.
 • Sulima R. (2007), Telefon komórkowy – busola codzienności, [w:] Gadżety popkultury: społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa.
 • Szlendak T. (2002), Architektonika romansu, Warszawa.
 • Szyłak J. (1996), Komiks i okolice pornografii, Gdańsk.
 • Tamosaitis N. (1998), Seks w Internecie, przeł. M. Helsztyńska, Warszawa.
 • Kałużyński Z., Raczek T. (2006), Perły kina, t. IV: Miłość i sex, Michałów-Grabina.
 • Kita M. (2007), Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice.
 • Kletowski P. (2008), Poszerzenie pola walki. Kino pornograficzne a kino głównego nurtu: analiza zjawiska,[w:] Erotyzm, groza, okrucieństwo – dominanty współczesnej kultury, red. M. Kamińska, A. Horowski, Poznań.
 • Klimczyk W. (2008), Erotyzm ponowoczesny, Kraków.
 • Kowalczyk I. (2005), Pornografia jako subwersja, [w:] Kobiety, feminizm i media. red. E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Poznań–Wrocław.
 • Kuligowski W. (2002), Siedem szkiców do antropologii miłości, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3aa6a314-768f-43b1-9ba1-b37829f7dbb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.