PL EN


2014 | 166 | 9-19
Article title

Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses voluntary barriers to the development of the European Union which significantly contributed to the deepening of the financial and economic crisis. It also points to the necessary directions of changes in the functioning of the European nion making possible its further development.
Keywords
Year
Volume
166
Pages
9-19
Physical description
Contributors
References
 • Baj L., EBC ratuje euro, "Gazeta Wyborcza" z 10.09.2012.
 • Baj L., Niemcy mogą ratować euro, "Gazeta Wyborcza" z 13.09.2012.
 • Bielecki T., Barroso: Europo, nie bój się federacji, "Gazeta Wyborcza" z 13.09.2012.
 • Encyklopedia powszechna PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • Kawalec S., Udomowić banki, "Magazyn Gazety Wyborczej" z 7.11.2011.
 • Kontrowersje wobec propozycji unii bankowej. Ratunek, fikcja czy ryzyko?, "Gazeta Wyborcza" z 11.09.2012.
 • Kluza S., Unia bankowa? Oj, to może być ryzykowne, "Gazeta Wyborcza" z 12.09.2012.
 • Krugman P., End This Depression Now!, W.W. Norton & Company, New York 2012.
 • Leszczyński A., Popuśćmy pasa, "Gazeta Wyborcza" z 7-8.07.2012.
 • Leksykon PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 • Niemcy mogą ratować euro, "Gazeta Wyborcza" z 13.09.2012.
 • Nie rozwiązujemy problemów, "Gazeta Wyborcza" z 2.01.2012.
 • Macierewicz P., Matusiak P., Prusek T., Potop pieniędzy strumyczek inflacji, "Gazeta Wyborcza" z 6.08.2012.
 • Miller L., Unia jest i będzie. A lewica w niej, "Magazyn Gazety Wyborczej" z 8-9.09.2012.
 • Osiatyński J., Warunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro, "Ekonomista" 2001, nr 5.
 • Państwo sztywne jak fabryka Forda. Z F. Fukuyamą rozmawia M. Stasiński, "Gazeta Wyborcza" z 2-3.06.2012.
 • Prusek A., Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009, nr 863.
 • Prusek A., Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej, w: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, PTE Oddział w Opolu, Opole 2006.
 • Prusek T., Siedem finansowych paradoksów, czyli kryzys pisze ekonomię na nowo, "Gazeta Wyborcza" z 11.08.2012.
 • Waszczykowski W., Nie możemy być wasalami, "Magazyn Gazety Wyborczej" z 8-9.09.2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ab472a4-a06c-4f9a-9744-ce08a4901a53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.