PL EN


2000 | 3 | 203-210
Article title

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Content
Title variants
EN
Logistic systems designing in the production system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The analyses of the logistic cost structure in many countries have shown that its basic cost factor is transport (flows). The reduction of the transport cost in the production system can be achieved by production flows' optimisation and the selection of the relevant means of transport. Due to the probabilistic nature of the input parameters for designing the structure of the multi-subject units (spatial set-up), it is not possible to apply typical methods described in the professional literature. To solve this problem the article proposes the simulation model. The paper presents the use of the designed model to determine the structure for the variable working conditions.
PL
Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykazały, że podstawowym ich składnikiem są koszty transportu (przepływów). Redukcję kosztów transportu w systemach wytwarzania uzyskać można poprzez optymalizację przepływów produkcyjnych oraz dobór odpowiednich środków transportu. Ze względu na probabilistyczny charakter parametrów wejścia, do projektowania struktury wieloprzedmiotowych komórek nie da się stosować typowych technik przedstawionych w literaturze. Dla wskazanego problemu autorom najlepsze wydaje się zastosowanie modelowania symulacyjnego. W artykule zaprezentowali algorytm postępowania w projektowaniu procesów logistycznych w nowoczesnych systemach wytwarzania.
Year
Issue
3
Pages
203-210
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
  • Mazur Z., Obrzud J., Dudek M., Symulacyjne projektowanie struktury komórki obróbki grupowej [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Zakopane 1998.
  • Mazur Z., Obrzud J., Dudek M., Zarządzanie cyklem produkcyjnym [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Zakopane 1999.
  • Obrzud J., Dudek M., Formowanie przebiegów procesów produkcyjnych komórki obróbki grupowej [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zielona Góra 1998.
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, AE, Wrocław 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3abd40df-7554-449b-bf46-5c8391869a33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.