PL EN


2018 | 99(155) | 9-24
Article title

Accountancy in Poland in the period of the centrally planned economy. A few comments from experience

Content
Title variants
PL
Rachunkowość w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej. Kilka komentarzy opartych na doświadczeniu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents comments on selected aspects of the accounting law applicable in Poland in the period of the centrally planned economy. They were made based on the interview with Mr. Zdzisław Fedak, PhD, a participant of the works on the systemic solutions in accountancy in the People’s Republic of Poland (PRL). He is currently trying to stimulate improvements in the Polish accountancy practice in the conditions of market economy. The basic reason for this publication is the need to fill the gap in the picture of the surroundings and unique characteristics of accountancy in Poland in the period of the non-market economy, while taking into account the expertise and experience of the people who knew well the reality of those times. This text is a part of the trend to document the history of accountancy by means of the research method known as oral history.
PL
W tym artykule zaprezentowano komentarze do wybranych aspektów prawa bilansowego obowiązującego w Polsce w okresie gospodarki centralnie planowanej. Zostały one poczynione na podstawie wywiadu przeprowadzonego ze Zdzisławem Fedakiem, uczestnikiem prac nad rozwiązaniami systemowymi rachunkowości w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), a obecnie animatorem doskonalenia polskiej praktyki rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej. Bezpośrednią przesłanką tej publikacji jest chęć przyczynienia się do wypełnienia luki w zakresie wiedzy o uwarunkowaniach i specyfice rachunkowości w Polsce z okresu gospodarki nierynkowej, z odwołaniem się do wiedzy i doświadczeń osób dobrze znających realia owych czasów. Tekst wpisuje się w nurt dokumentowania historii rachunkowości przy zastosowania metody badawczej znanej jako historia mówiona (oral history).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3abfc9fd-26c9-48c6-bc9f-7cc0372e6e5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.