Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 111-123

Article title

Relacje Polonii latynoamerykańskiej z Polską na przestrzeni XX i XXI stulecia

Content

Title variants

EN
Relations of Polish Diaspora in Latin America with Poland in the 20th and 21st centuries

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Emigration has played an important role in building the image of Poland and Poles. It also affected the foreigner’s perception of Poland. In addition to the impact on the social composition of local communities, the economy in the micro- and macroscale and the culture, it becomes a kind of image-building. The paper proposes a chronological typology of Polish emigration to Latin America. It sets out the relevant factors and motivations leading polish citizens to emigrate. It describes the main trends of migration. Finally, it shows the evolution of the relation with Poland as a country of origin, considering the multi-factorial internal and external conditions of the Polish Diaspora in Latin America.

Year

Issue

Pages

111-123

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Bade K. J., Migration in European History, Wiley Blackwell, Oxford 2003.
 • Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki, www.biblioteca domeyko.com.ar.
 • Bristow E. J., The Jewish Fight Against White Slavery 1870-1939, Oxford 1982.
 • La presencia polaca en América Latina, red. A. Dębicz i K. Smolana, CESLA UW, Warszawa 1993.
 • A presença polonesa na América Latina, red. A. Dębicz i K. Smolana, CESLA UW, Warszawa 1996.
 • Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/pl.
 • Gaudio M., La paradoja inclusión/exclusión en la política migratoria argentina, CONICET, „Prácticas de Oficio” 2011, nr 7/8.
 • Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2005, http://www.igipz.pan.pl/wydaw/Monografie_5/.
 • Główny Urząd Statystyczny, portal informacyjny: http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/polonia-i-polacy-w-swiecie/.
 • Historia Polski w liczbach, t. 1-3, red. F. Kubiczek i in., GUS, Warszawa, 2003-2014.
 • Ministerio de Trabajo e Inmgración, La emigración española en América. Historias y lecciones para el futuro, 2009, dostępny na http://ww.migraventura.net/sites/default/files/memoria_espanola_def.pdf.
 • Moch L. P., Moving Europeans: Migrations in Western Europe since 1650, Indiana University Press, Bloomington 1992.
 • Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, red. A. Pilch, PWN, Warszawa 1984.
 • Posadzy I., Drogą pielgrzymów. Wrażenia z objazdów osad polskich w Południowej Ameryce w latach 1929 oraz 1930-1931, Wyd. Tow. Chr, Poznań 1933.
 • Rauziński R., Migracje zagraniczne Polaków w XX i XXI wieku w świetle badań demograficznych, [w:] Emigracja jako problem lokalny i globalny, red. A. Lipski, W. Walkowska, GWSP, Mysłowice 2010.
 • Slany K., Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1989, Kraków 1995.
 • Smolana K., Diaspora polska w Ameryce Południowej, Środkowej i Meksyku, [w:] Polska diaspora, red. A. Wałaszek, Wyd. Literackie, Kraków 2001, s. 130-148.
 • Stola D., Claire W., Patterns of Migration in Central Europe, Palgrave Mcmillan, Houndmills 2001.
 • Stola D., Migracje przymusowe w historii Europy Środkowej (XIX – XX w.), „Migracje i Społeczeństwo”, Warszawa 1995, nr 1.
 • Stola D., Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989, PAN ISP, Warszawa 2010.
 • Towarzystwo Chrystusowe w Brazylii, portal informacyjny: www.polskamisja.com.br.
 • Polska diaspora, red. A. Wałaszek, Wyd. Literackie, Kraków 2001.
 • Wrzesiński W., Polskie migracje w XIX i XX wieku, [w:] Migracje: dzieje, typologia, definicje, red. A. Furdal, W. Wysoczański, Wyd. UW, Wrocław 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3ac77ad6-c50b-4bd6-a921-64cf3dbc08e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.