PL EN


2017 | 470 | 75-84
Article title

Zmienność struktury nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w województwach w latach 2003-2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Intensywne korzystanie z walorów środowiska, spowodowane procesem globalizacji i intensyfikacji działalności człowieka, skłania do refleksji nad możliwymi sposobami łagodzenia skutków działalności człowieka. Wobec trudnego do pohamowania rozwoju społeczno-gospodarczego kosztem środowiska wysiłki ograniczające zmiany antropogeniczne wiążą się z wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje chroniące środowisko. Zarówno wielkość nakładów finansowych, jak i kierunki ich wydatkowania są zmienne w czasie i przestrzeni. Celem artykułu jest ocena procesu zmian w strukturze finansowania środków trwałych służących ochronie środowiska według kierunków inwestowania w latach 2003-2015 w województwach. W artykule do zbadania zmienności strukturalnej wykorzystano miernik kąta θ. Oceniono intensywność, szybkość i monotoniczność zachodzenia zmian.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3acf2ac1-620f-46a7-823a-777c88569210
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.