PL EN


2016 | 43 | 1 (19T) Przegląd emerytalny 2016 – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności | 23-28
Article title

WYBRANE PROPOZYCJE ZMIAN W USTAWIE O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH EMERYTALNYCH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
SELECTED PROPOSITIONS OF AMENDMENTS IN ANC ON EMPLOYEE PENSION SCHEMES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Insufficient development of employee pension schemes (EPS) in Poland implies the need to make such changes in legislation that this institution will develop in a satisfactory size. In this text the author proposes several changes of different weights to be introduced to the Act of 20 April 2004 on employee pension schemes, which changes should achieve the goals defined as the dissemination and simplification of EPS.
PL
Niedostateczny rozwój pracowniczych programów emerytalnych w Polsce implikuje konieczność dokonania takich zmian w ustawodawstwie aby instytucja ta rozwinęła się w zadawalającym rozmiarze. W artykule autor postuluje wprowadzenie kilkunastu zmian różnej wagi do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, które to zmiany powinny pozwolić osiągnąć zamierzone cele upowszechnienia oraz uproszczenia PPE.
Contributors
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
References
  • Kopeć A., Wojewódka M. (2005), Pracownicze programy emerytalne – komentarz do ustawy, CH Beck, Warszawa.
  • Wojewódka M. (2016), III filar – kluczowy choć nieco ryzykowny, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 138 z 19 lipca.
  • Szczepański M. (2016), PPE – reaktywacja, „Dziennik Gazeta Prawna” nr 148 z 2 sierpnia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ad2c657-d317-4977-af5d-042f4ffe3fa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.