PL EN


2014 | 5 | 6-27
Article title

Święta ulic toruńskiego Starego Miasta – nowa forma promocji dziedzictwa kulturowego w turystyce miejskiej

Content
Title variants
EN
Festivals on the streets of Toruń Old Town – a new form of promotion of cultural heritage in urban tourism.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the most popular forms of tourism is a urban tourism, especially in the context of growing popularity of phenomena "city break".The interest of tourists the city, as a tourist attraction, has a long tradition.Short trips to attractive tourist towns are an interesting alternative to long and costly trips over the coast or to the mountains.Developing tourism in cities is a great way for economic development in some areas and to acquaint a wide audience with cultural heritage of area.Some areas of the city are particularly predisposed to develop urban tourism.These areas include the Old Towns, due to the accumulation of numerous monuments and special atmosphere of bygone eras.It seems sightseeing valuable edifices by contemporary urban tourist is not enough for him.Therefore, many organizations municipal institutions and authorities meet expectation of the tourists and residents, combining their interests.They organize "festival of streets", during which tourist can not only see but also feel of special atmosphere of this place.The purpose of this article is to determine, on the basis of available source materials on the Internet, to investigate the history of the analyzed phenomenon in case of the streets of Toruń Old Town.
PL
Jedną z najpopularniejszych dziś form turystyki, zwłaszcza w kontekście cieszącego się coraz większą popularnością zjawiska citybreak1 , jest turystyka miejska. Zainteresowanie miastem, jako obiektem turystycznym, ma długą tradycję. Krótkie wyjazdy do atrakcyjnych turystycznie ośrodków miejskich są ciekawą alternatywą dla dłuższych i kosztowniejszych wycieczek np. na wybrzeża lub w góry. Rozwijanie turystyki w miastach jest doskonałym sposobem na ich wzrost gospodarczy oraz na zapoznanie szerokiego grona odbiorców z dziedzictwem kulturowym danego obszaru. Turystyka miejska rozwija się na terenach, które są szczególnie do tego predysponowane. Można do nich zaliczyć zespoły staromiejskie ze względu na nagromadzenie licznych zabytków i szczególną atmosferę minionych epok. Wydaje się jednak, że zwiedzanie cennych obiektów przez współczesnego turystę miejskiego to dla niego za mało. Dlatego liczne organizacje miejskie, instytucje i władze wychodzą naprzeciw, zarówno potrzebom turystycznym odwiedzających miasta jak i mieszkańcom. Organizowane są tzw. święta ulic, podczas których turysta może nie tylko zobaczyć, zwiedzić zabytki, ale także doświadczyć ciekawych przeżyć. Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska na przykładzie ulic toruńskiego Starego Miasta.
Year
Issue
5
Pages
6-27
Physical description
Dates
published
2014-05-01
Contributors
  • UMK Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3aedcf61-5d75-465a-80de-d6fb8258158d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.