PL EN


Journal
2019 | 3(23) | 33-39
Article title

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE JAKO NARZĘDZIA KSZTAŁCENIA. STUDIUM PRZYPADKU – FILIA W EŁKU UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the challenges and opportunities for academic education as a consequence of the technological revolution, with particular emphasis on the context of information and communication technologies. This also applies to the impact of social media on the education process. The possibilities of reaching students with knowledge useful in everyday life, broadening mental horizons have been presented. In addition, the new role of universities in which traditional education is replaced by distance education is indicated. It is also the use of social media such as Twitter, Facebook, Instagram and YouTube channel in the education process. Against this background, the possibilities of the LMS ILIAS of Elk Campus Branch were indicated (www.uwmelk. edu.pl). Comments and reactions of students, including the results of the digital self-assessment questionnaire, show that they crave forms and methods of e-learning to conduct classes. The article delivers recommendations regarding the best practice within the information and communication technologies in education.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
33-39
Physical description
References
  • Gawliczek P., Cyfrowi imigranci i tubylcy. Jak pokonać e-wykluczenie i radzić sobie we zmianami w cyfrowym świecie? „Zeszyty Naukowe KSW”, Włocławek 2017, vol. XLIV, s. 25−38.
  • Gawliczek P., Jak wykorzystać nowoczesne media w rodzinie, szkole i na uczelni? Rekomendacje i doświadczenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku z użytkowania platformy e-learningowej LMS ILIAS, w: Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej, pod red. R. Brzezińskiej, Włocławek 2017, s. 77−88.
  • Guzewicz W., Information and Communications Technologies in the Security environment – Useful Tools or Necessary Evil? w: Security and Russian Threats, Wydawnictwo UJK, Kielce 2019, s. 285−294.
  • Guzewicz W., Mikrokurs e-learningowy narzędziem promocji poszerzonej oferty kształcenia, <http://www.uwm.edu.pl/elk/aktualnosci/mikrokurs-e-learningowy-narzedziem-promocji-poszerzonej- oferty-ksztalcenia>, dostęp: 27.09.2019.
  • Józwiak M., Integration of MOOC Principles into a Language Course Framework for NATO DEEP: a Case Study, „Civitas et Lex” 4/20(2018), s. 7−14.
  • Metodyka kształcenia na odległość w Akademii Obrony Narodowej, projekt opracowany w Wydziale Kształcenia na Odległość Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2013, maszynopis.
  • Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – projekt Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego dla Polskiego Komitetu Akredytacyjnego, 7 listopada 2013, maszynopis.
  • Polak M., Kilka refleksji o technologiach w edukacji, <https://www.edunews.pl/edytoriale/3993-kilka-refleksji-o-technologiach-w-edukacji>, dostęp: 24.05.2019.
  • Przybyła W., Ratalewska M., Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe, KOWEZU, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b016fcd-7632-46b7-8f10-d8e0c8c5d25d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.