PL EN


2015 | 2 | 513-523
Article title

Zbigniew Żakiewicz — rusycysta . Uwagi i wspomnienia w piątą rocznicę śmierci.

Content
Title variants
RU
Збигнев Жакевич — русист. Заметки и воспоминания в пятую годовщину смерти
EN
Zbigniew Żakiewicz — specialist in Russian studies. Remarks and recollections on the fifth anniversary of his death
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przygotowany z okazji piątej rocznicy śmierci znanego rusycysty, dydaktyka, literaturoznawcy i wybitnego pisarza - dr Zbigniewa Żakiewicza. Stanowi omówienie wybranej części dorobku artystycznego i naukowego Żakiewicza.
Year
Issue
2
Pages
513-523
Physical description
Dates
online
2015-12-22
Contributors
 • Profesor emeritus Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Neofilologia, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk, Polska, frapan@wp.pl
References
 • Dostojewski F. Łagodna. Opowiadania fantastyczne. Z ros. przeł. i przyp. opatrz. Z. Podgórzec. Warszawa: Książka i Wiedza, 1997.
 • Podgórzec Z. Odpowiedź tłumacza. „Więź” 2000, nr 3, s. 209–213.
 • Podgórzec Z. Pragnąc sprawę zakończyć. „Więź” 2000, nr 7, s. 224–227.
 • Zbigniew Ryszard Żakiewicz. Informacja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. [Online] <http://www.old.wbpg.org.pl/slowniklista.php?pisarz=4#> (15.09.2015).
 • Żakiewicz Z. W świecie pozornej wolności. „Znak” 1959, nr 5, s. 627–638.
 • Żakiewicz Z. Dostojewski na tle prądów filozoficznych epoki. „Znak” 1960, nr 7–8, s. 1019–1025.
 • Żakiewicz Z. Na tropie dramatu człowieka i pisarza. „Znak” 1960, nr 10, s. 1323–1336.
 • Żakiewicz Z. W oczekiwaniu na sputnika. „Więź” 1960, nr 7/8, s. 73–86.
 • [Żakiewicz Z.] Ryszard. Dostojewski współcześnie widziany. „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 47, s. 6.
 • Żakiewicz Z. Na ostrzu epok. W czterdziestą rocznicę śmierci Błoka. „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 32, s. 5.
 • Żakiewicz Z. Oczekiwania ciąg dalszy. „Więź” 1961, nr 10, s. 78–88.
 • Żakiewicz Z. Spory i wynurzenia. „Więź” 1962, nr 11/12, s. 168–180.
 • Żakiewicz Z. Z problematyki polskiej w twórczości Fiodora Dostojewskiego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Filologia Rosyjska” 1962, nr 1, s. 61–85.
 • Żakiewicz Z. Leonid Andriejew w Polsce. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska” 1963, nr 2, s. 39–68.
 • Żakiewicz Z. W kręgu Dostojewskiego. „Twórczość” 1963, nr 1, s. 115–118.
 • Żakiewicz Z. W kręgu wielkiej tradycji. „Twórczość” 1963, nr 10, s. 89–92.
 • Żakiewicz Z. Brzozowski a literatura rosyjska. „Więź” 1964, nr 10, s. 54–67.
 • Żakiewicz Z. Pomiędzy klasyką a nowoczesnością. „Więź” 1965, nr 5, s. 61–71.
 • Żakiewicz Z. Literatura rosyjska lat 1895–1914 w kręgu Młodej Polski. „Slavia Orientalis” 1968, nr 4, s. 483–503.
 • Żakiewicz Z. Stanisław Brzozowski — krytyk literatury rosyjskiej. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska” 1964, nr 3, s. 3–32.
 • Żakiewicz Z. Proza Maksyma Gorkiego w polskiej opinii okresu modernizmu. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska” 1967, nr 1, s. 65–83.
 • Żakiewicz Z. Polacy u Dostojewskiego, „Twórczość” 1968, nr 6, s. 75–89.
 • Żakiewicz Z. Polskie koncepcje literatury rosyjskiej w okresie rewolucji 1905 roku. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska” 1968, nr 2, s. 73–88.
 • Żakiewicz Z. Wielemir — znaczy wielki świat. Komentarze do wyobraźni. „Litery” 1969, nr 10, s. 7–10.
 • Żakiewicz Z. Natura i bezpośredniość — proza rosyjskich „pisarzy prowincji”. „Więź” 1970, nr 10, s. 49–57.
 • Żakiewicz Z. Biały koń, czyli misterium życia i śmierci. „Tygodnik Kulturalny” 1971, nr 32, s. 4–6.
 • Żakiewicz Z. Dostojewski realista. „Znak” 1971, nr 12, s. 1638–1644.
 • Żakiewicz Z. Dymitr Mierieżkowski w kręgu Młodej Polski. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska” 1973, z. 3, s. 43–54.
 • Żakiewicz Z. Dostojewski, ale jaki. „Teatr” 1974, nr 2, s. 19–20.
 • Żakiewicz Z. Buninowska wizja misterium życia. „Więź” 1975, nr 6, s. 70–77.
 • Żakiewicz Z. Dziennik intymny mego N. N. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1977.
 • Żakiewicz Z. Fiodor Dostojewski u Zbigniewa Podgórca. „Więź” 2000, nr 3, s. 203–208.
 • Żakiewicz Z. Odkrywanie Bunina. „Przegląd Polityczny” 2000, nr 45, s. 140–144.
 • Żakiewicz Z. Czy Rodion Raskolnikow poniósłby dzisiaj karę? [W:] Grzech. Red. odpowiedzialni A. Czekanowicz, S. Rosiek. Gdańsk: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański — Słowo/Obraz/Terytoria, 2003, s. 93–96.
 • Żakiewicz Z. Rosja, Rosja... Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006.
 • Żakiewicz Z. Franz Kafka czy sowiecki Mikołaj Gogol?. [W:] Tegoż: Rosja, Rosja… Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006, s. 193–200.
 • Żakiewicz Z. Iwan Bunin — przeklęte dni. [W:] Tegoż: Rosja, Rosja… Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b0fe931-3b85-475e-abf7-d733746dd06a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.