PL EN


2014 | 183 cz 2 | 151-163
Article title

Analiza nakładów i źródeł finansowania działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2007-2012

Content
Title variants
EN
Sources of Financing of Innovation for Manufacturing Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Expenditures on innovation activity can be analysed by type of activity and sources of their financing. The aim of this paper is to identify the changes in financing of innovation in manufacturing companies based on data from the Central Statistical Office of Poland. Findings suggest that changes in sources of funding impact the types of investments.
Year
Volume
Pages
151-163
Physical description
Contributors
References
  • Hall B.H., Rosenberg N.: Handbook of the Economics of Innovation. Elsevier, 2010.
  • Hernandez H., Tubke A., Hervas Soriano F., Vezzani A., Amoroso S., Dosso M.: The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
  • Kobielas S.: Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
  • Kołosowska B.: Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce. Cedewu.PL, Warszawa 2013.
  • Modigliani F., Miller M.: The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. "American Economic Review", Vol. 48 (3).
  • OECD, Podręcznik Frascati. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2006.
  • Smith R.L., Smith J.K.: Entrepreneurial Finance. John Wiley, New York 2000.
  • Wiśniewska J.: Kreowanie potencjału technologicznego przedsiębiorstw. W: Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b213f78-a14f-4a8a-8989-afe12779bfa8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.