PL EN


2015 | 32 | 29-46
Article title

Temperament a występowanie syndromów psychosomatycznych wg The Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research - DCPR u pacjentów z chorobami kardiologicznymi

Title variants
EN
Temperament a występowanie syndromów psychosomatycznych wg The Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research - DCPR u pacjentów z chorobami kardiologicznymi
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Choroby kardiologiczne to najczęściej choroby przewlekłe, które pozostawiają nieodwracalne zmiany w organizmie. Choroba oraz związane z nią problemy oddziałują na funkcjonowanie jednostki, zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Zachowanie człowieka w sytuacji trudnej, jaką jest sytuacja choroby i proces leczenia, wiąże się w dużej mierze z cechami temperamentu. Wpływają one na umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków życia. Tematem niniejszej pracy jest temperament i jego związek z występowaniem syndromów psychosomatycznych, u pacjentów z chorobami kardiologicznymi. W badaniu uczestniczyło 48 osób z chorobami kardiologicznymi, kuracjuszy przebywających w uzdrowisku. Do badania temperamentu zastosowano kwestionariusze: EAS-D i FCZ-KT, natomiast występowanie syndromów psychosomatycznych zbadano za pomocą wywiadu Kryteria Diagnostyczne dla Psychologicznych Czynników Oddziałujących na Stan Somatyczny (DCPR). Analiza wyników ukazała, iż u badanych chorych do najczęściej występujących syndromów psychosomatycznych należały: zaprzeczenie chorobie, Wzór Zachowani A oraz nastrój irytacji. Stwierdzono związek istotny statystycznie między temperamentem a występowaniem syndromów psychosomatycznych.
EN
Heart diseases and diseases of the musculoskeletal system are often chronic diseases which cause irreversible changes in the body. A disease and problems associated with it, influence on the physical and mental functioning. Human behavior in a difficult situation, especially in the illness, is associated with temperamental traits. Temperament influence on the ability to adapt to changes in the life. This work graduation is related to the temperament and the occurrence of psychosomatic syndromes taking into account patients with heart diseases and with diseases of the musculoskeletal system. In the study participated 48 patients with heart diseases. They were patients of the health spa. Their temperament was tested by the questionnaire EAS-D and FCZ-KT, while their psychosomatic syndromes were tested by The Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research (DCPR). Analysis of the results shows that examined patients the most frequent psychosomatic syndromes were: denial of the disease, the behavior pattern A and the mood of irritation. It was found a statistically significant relationship between temperament and the occurrence of psychosomatic syndromes.
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b27e23a-15fb-4620-a95c-506b7f708cfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.