PL EN


2019 | 44 | 165-180
Article title

The Religious Experience of the Church and the Experience of National Community in the Writings of Joseph Ratzinger–Benedict XVI

Content
Title variants
PL
Doświadczenie religijne Kościoła a doświadczenie wspólnoty narodowej w pismach Josepha Ratzingera-Benedykta XVI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main subject covered in this paper is the coexistence of the religious experience of the Church and the experience of national community in the teaching of Joseph Ratzinger–Benedict XVI. The starting point is the understanding of experience in the writings of Joseph Ratzinger–Benedict XVI. In his view, experience manifests itself in three ways: through faith and liturgy, through testimony and through saints. This, in turn, translates to the national experience, which encompasses such areas as culture and academia, religious and universal values, natural law, family and education, and the principles of subsidiarity and solidarity in development and progress. The interdependence between the Church and the national community reflected in the works of Joseph Ratzinger–Benedict XVI highlights the need for these two institutions to work together towards the common good of those who constitute the Church and those who constitute the nation, regardless of their religious beliefs or political convictions. Throughout Cardinal Ratzinger’s teaching, one can observe that the religious experience of the Church provides a starting point for the national experience that manifests itself in the brotherhood of all people.
PL
Głównym zagadnieniem artykułu jest współistnienie doświadczenia religijnego Kościoła i doświadczenia wspólnoty narodowej w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Punkt wyjścia stanowi rozumienie doświadczenia w pismach Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Doświadczenie to przejawia się w na trzy sposoby wiara i liturgia; świadectwo oraz świeci. to z kolei przekłada się na doświadczenie narodowe, które obejmuje następujące zagadnienia: kulturę i uniwersytet; wartości religijne i uniwersalne; prawo naturalne; rodzinę i wychowanie; oraz na zasadę pomocniczości i solidarności w rozwoju i postępie. Współzależność Kościoła jak i wspólnoty narodowej w nauczaniu Josepha Ratzingera-Benedykta XVI kładą nacisk na współpracę tych dwóch instytucji w dziedzinie dobra wspólnego tych, którzy tworzą Kościół oraz tych którzy tworzą naród nie zależnie od wyznawanej religii czy przekonań politycznych. W nauczaniu kard. Ratzingera, papieża Benedykta XVI widać, że doświadczenie religijne Kościoła stanowi punkt wyjścia dla doświadczenia narodowego, które widać we wspólnym braterstwie ludzi.
Year
Issue
44
Pages
165-180
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Benedict XVI, Encyclical Letter Deus Caritas est on Christian Love, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
 • Benedict XVI, Address of His Holiness Benedict XVI to Members of the International Theological Commission, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2007/october/documents/hf_ben-xvi_spe_20071005_cti.html [12.04.2019].
 • Benedict XVI, Address of His Holiness Benedict XVI to the Participants in the Convention Organized by the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Community (COMECE),
 • http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2007/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20070324_comece.html [11.04.2019].
 • Benedict XVI, Address of His Holiness Benedict XVI to the Participants in the 14th Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2008/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20080503_social-sciences.html [10.04.2019].
 • Benedict XVI, The Human Family, a Community of Peace: Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the Celebration of the World Day of Peace, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20071208_xli-world-day-peace.html [10.04.2019].
 • Benedict XVI, Address of His Holiness Benedict XVI to Participants in the 31st Session of the Governing Council of the International Fund for Agricultural Development (IFAD), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2009/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20090220_ifad.html [08.04.2019].
 • Benedict XVI, Encyclical Letter Caritas in Veritate on Integral Human Development in Charity and Truth, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html [11.04.2019].
 • Benedict XVI, Meeting with the World of Culture: Address of His Holiness Benedict XVI, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100512_incontrocultura.html [12.04.2019].
 • Benedict XVI, Address of His Holiness Benedict XVI to the Board of Directors, Professors and Students of the Catholic University of the Sacred Heart, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2011/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20110521_sacro-cuore.html [10.04.2019].
 • Benedict XVI, Educating Young People in Justice and Peace: Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the Celebration of the World Day of Peace, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html [10.04.2019].
 • Benedict XVI, Blessed are the Peacemakers: Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the Celebration of the World Day of Peace, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace.html [10.04.2019].
 • Benedict XVI, Seewald, P., Light of the World: The Pope, the Church and the Signs of the Times, San Francisco 2010.
 • Francis, Visit to the Cathedral of Quito: Address of the Holy Father, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150706_ecuador-cattedralequito.html [13.04.2019].
 • Góźdź, K., Logos i Miłość. Teologia Josepha Ratzingera-Benedykta XVI. Lublin 2018.
 • John Paul II , Sollicitudo Rei Socialis for the Twentieth Anniversary of Populorum Progressio, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html [14.04.2019].
 • John Paul II , Encyclical Letter Centesimu Annus on the Hundreth Anniversary of Rerum Novarum, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html [08.04.2019].
 • John Paul II , Veritatis splendor, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html [13.04.2019].
 • Kleska Ł., Oblicza Josepha Ratzingera. Zarys dyskusji wokół przemian w teologii strażnika wiary na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.
 • Paul VI, Encyclical Populorum Progressio on the Development of Peoples, http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html [14.04.2019].
 • Pius XII , Con sempre nuova freschezza, AAS 35/1 (1943), p. 9-24.
 • Ratzinger, J., Habermas, J. (2006). The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion, San Francisco 2006.
 • Ratzinger, J., Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, Freiburg 2011.
 • Ratzinger, J., Principles of Catholic Theology: Building Stones for a Fundamental Theology, San Francisco 1987.
 • Ratzinger, J., Introduction to Christianity, San Francisco 1990.
 • Ratzinger, J., Co-Workers of the Truth: Meditations for Every Day of the Year, San Francisco 1992.
 • Ratzinger, J., Christ, Faith and the Challenge of Cultures: Meeting with the Doctrinal Commissions in Asia, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/incontri/rc_con_cfaith_19930303_hong-kong-ratzinger_en.html [05.04.2019].
 • Ratzinger, J., The Meaning of Christian Brotherhood. San Francisco 1993.
 • Ratzinger, J., The Nature and Mission of Theology: Essays to Orient Theology in Today’s Debates, San Francisco 1995.
 • Ratzinger, J., Europe Today and Tomorrow: Addressing the Fundamental Issues, San Francisco 2007.
 • Szulist, J., Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI). Toruń 2016.
 • Woźniak, J. J., Niezbywalność prawdy a cnota tolerancji w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym w pismach Josepha Ratzingera–Benedykta XVI , „Studia Gdańskie” 42 (2018), p. 175-187.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b28910d-2317-4152-a323-d03a86e0362f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.