PL EN


2014 | 2(14) | 169-183
Article title

Edukacja dziennikarska, edukacja medialna, edukacja kompetencji informacyjnych

Authors
Content
Title variants
Journalism education, media education, competency based information education
Languages of publication
Abstracts
EN
The author of the article begins with an analysis of the journalism classes in high schools. Such classes are very popular due to the students’ choices and parents’ preferences. He also discusses the usage of new media technologies in teaching. He claims that concentrating on media or information literacy which is evolving due to the usage of new multimedia technologies is nowadays one of the most important challenges for educators. The author concludes his considerations with a statement: ‘I would say that the best media education in the future will be one in which it will not exist. It means that the whole system of education would define media education as a set of skills, knowledge and practices essential for all types of human activity in the 21st century. It would result in media education being a main element in the creation of a new school in a postmodern world’.
Contributors
References
 • Doyle C.S., Information literacy, http://www.ericdigests.org/19951/information.htm, [dostęp 20.09.2014].
 • Drzewiecki P., 2010, Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, w: „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1.
 • Keen A., 2007, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa.
 • Maziarz M., 2012, Edukacja medialna poprzez edukację dziennikarską. Opis działań w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja medialna”, w: Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K., red., „Dziennikarstwo i Media”, t. 3, Przemiany świata mediów.
 • Maziarz M., 2014, Edukacja medialna w systemach oświatowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium porównawcze, przygotowywana do obrony, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Nowe media w polskiej szkole, 2013: http://pobierzwiedze.pl/wp-content/uploads /2013/11/Nowe-media-w-polskiej-szkole-wyniki-bada%C5%84.pdf, [dostęp 20.09.2014].
 • Orliński W., 2013, Internet. Czas się bać, Warszawa.
 • Próchnicka M., 2007, Information literacy. Nowa sztuka wyzwolona XXI wieku, w: Dzieniakowska J., red., Książka, biblioteka i informacja. Między podziałami i wspólnotą, Kielce.
 • Stunża G., Edukacja medialna w podstawie programowej, http://nowoczesnapolska.org.pl/wp- content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-aneks-14.pdf, [dostęp 2.10.2014].
 • Szkudlarek T., 2010, Szkoła wobec nowych mediów, w: Danielewicz M. i in., red., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa, http://platformakultury.pl/files/2011-01-17/modzi_i_media__raport_copy1.pdf, [dostęp 1.10.2014].
 • http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134PL.pdf, [dostęp 30.09.2014].
 • http://nowoczesnapolska.org.pl/wp¬ content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o %C5%9B%C4%87-aneks-14.pdf, [dostęp 1.10.2014].
 • http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_164_13.PDF, [dostęp 30.09.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b2f5bbd-9d80-4040-be84-f38b007fde1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.