PL EN


2016 | 13 | 45-56
Article title

HERMENEUTIC AND MORAL VERSUS TECHNICAL AND ANALYTICAL FUNCTIONS OF SKILLS AND TOOLS OF PEDAGOGY STUDENTS’ WORK AND LEARNING

Content
Title variants
PL
HERMENEUTYCZNO-MORALNE A TECHNICZNO-ANALITYCZNE FUNKCJE WARSZTATU PRACY I NAUKI STUDENTÓW PEDAGOGIKI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the literature of the subject, statements on the functions of skills and tools in pedagogy students’ work and learning are at the moment still general, incomplete, and inadequate in relation to current possibilities and needs, as well as the properties of students’ developmental age, the requirements of academic teachers and the university education process. Thus, with regard to the requirements of the contemporary times it is necessary to emphasize that it is not only about the specificity and equilibrium duality in perceiving and fulfilling those functions because both those ordinary, technical and analytical functions and hermeneutic and moral ones are equally important to such an extent that they should unite and harmonize vertically and horizontally.
PL
W literaturze przedmiotu twierdzenia na temat funkcji warsztatu pracy i nauki studentów pedagogiki w chwili obecnej są jeszcze ogólnikowe i niepełne oraz nieadekwatne w stosunku do aktualnych możliwości i potrzeb oraz właściwości wieku rozwojowego studentów, wymagań nauczycieli akademickich oraz procesu kształcenia uniwersyteckiego. W odniesieniu do wymagań współczesności konieczne staje się więc podkreślenie, że nie chodzi tylko specyfikę i dwojakość równoważną w spostrzeganiu i wypełnianiu tych funkcji, bowiem równie istotne są zarówno te zwyczajne funkcje, techniczno-analityczne, jak i hermeneutyczno-moralne, a zatem aż tak, że winny one ze sobą współgrać wertykalnie i horyzontalnie.
Year
Issue
13
Pages
45-56
Physical description
Contributors
References
 • Ablewicz, K. (2003). Badania hermeneutyczne w pedagogice. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Vol. I. Warszawa.
 • Denek, K. (2014). O lepszą dydaktykę akademicką. W: A. Karpińska i W. Wróblewska (red.). Dydaktyka akademicka. Wybrane obszary badawcze. Warszawa.
 • Denek, K. (2013). Uniwersytet na wirażu. W: K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.). Edukacja jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia. Sosnowiec.
 • Denek, K. (2011). Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku. Poznań.
 • Domaradzki, J. (2009). Społeczna rola uniwersytetu. Siedlisko rozumu czy szkoła fachowców?. W: A. Szerląg (red.). Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. Wrocław.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2000). Nauczyciel – kultura –osoba – zawód. Kielce.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2015). Pisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką. Sosnowiec.
 • Duraj-Nowakowa, K. (1996). Procedura modelowania systemowego w dydaktyce. Kraków.
 • Duraj-Nowakowa, K. (2005). Źródła podejść do pedagogiki. Zarys problemów. Kielce.
 • Karpińska, A. (2011). Uczelnie wyższe – spadkobiercami niepowodzeń szkolnych. W: H. Kwiatkowska i R. Stępień (red.). Jakość kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka. Pułtusk.
 • Klasińska, B. (2014). Nowy student pedagogiki i jego zainteresowania. W: A. Karpińska i W. Wróblewska (red.), Dydaktyka akademicka. Wybrane obszary badawcze. Warszawa.
 • Klasińska, B. (2011). Profil organizacyjny i metodyczny warsztatu prac naukowych studentów pedagogiki. W: K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs i P. Oleśniewicz (red.). Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju. Sosnowiec.
 • Kaliszewska, M. (2015). Kompetencje hermeneutyczne jako komponenty profesjonalnych kompetencji pedagogów i nauczycieli. W: K. Denek, A. Kamińska i P. Oleśniewicz (red.). Edukacja jutra. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra. Sosnowiec.
 • Komar, W. (1997). Pedagogiczny klincz? O triumfie „ideologii maski” „nad ideologią twarzy”. W: H. Kwiatkowska i M. Szybisz (red.). Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli. Warszawa.
 • Kwaśnica, R. (2007). Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej. Wrocław.
 • Kwaśnica, R. (2004). Jakich kompetencji potrzebuje nauczyciel?. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Vol. 2. Warszawa.
 • Malewski, M. (2014). O korporatyzacji uniwersytetu. Pedagogika Szkoły Wyższej, 2.
 • Morbitzer, J. (2014). Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens), z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e-podręczników do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnej. Warszawa.
 • Nalaskowski, A. (2008). Drogowskazy uniwersytetu. W: A. Kobylarek i J. Semków (red.). Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej. Wrocław.
 • Niemiec, J. (2006). O polskim szkolnictwie wyższym – refleksji kilka. W: K.W. Jaskot (red.). Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Szczecin.
 • Neckar-Ilnicka, T. (2009). Absolwent szkoły wyższej – humanista(?) na rynku pracy. W: A. Szerląg (red.). Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia. Wrocław.
 • Okraj, Z. (2012). Funkcje dyskusji w stymulowaniu twórczego myślenia studentów. Kielce.
 • Sajdak, A. (2011). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków.
 • Śliwerski, B. (2008). O fenomenie i problemach popularności pedagogiki jako upragnionego kierunku studiów. W: B.D. Gołębniak (red.). Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo. Wrocław.
 • Wysocka, E. (2003). Hermeneutyka. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. 2. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b363728-a816-4464-97ce-81287ab955d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.