PL EN


2017 | 7 | 50-60; 49-59
Article title

Finansowanie samorządu lokalnego w Polsce w świetle standardów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego

Content
Title variants
EN
Financing local self-government in Poland in light of the standards of the European Local Self-Government Charter
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Adekwatność udziału samorządu lokalnego w dochodach państwa jest wartością podstawową i w sytuacji prawnej samorządu lokalnego: powinna stabilizować tę sytuację, wymaga ona jednak przyjęcia systemu gwarancji zapewniających poszanowanie owej adekwatności. Taką funkcję gwarancyjną pełni Europejska Karta Samorządu Lokalnego, która powinna mieć istotny wpływ na gospodarkę finansową samorządu lokalnego w Polsce. Zwłaszcza art. 9 EKSL i (wywiedzione z art. 9 ust. 2 EKSL) odniesienie do państwa obowiązku zapewnienia gminom i powiatom środków finansowych, które pozwalają na realizację zadań. Problemem jednak jest, brak właściwego przyjęcia przez ustawodawcę elastycznych systemów finansowych, które gwarantowałyby pełne wdrożenie art. 9 EKSL. Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie znaczenie dla gospodarki finansowej samorządu lokalnego w Polsce ma Europejska Karta Samorządu Lokalnego po 22 latach od jej ratyfikacji.
An adequate participation of the local government in the state's income is a fundamental value, and it should stabilize the legal status of the local government; however, a system of guarantees must be implemented to ensure that the rule of adequate participation is observed. Such a guarantee function is performed by the European Charter of Local Self-Government that should have a material effect on financial management in Polish local government. Especially, Article 9 of the ECLSG requires that local government units be provided with sufficient funds to complete their tasks and an obligation of the state to provide such funds may be derived from Article 9 paragraph 2 of the ECLSG. However, a problem exists due to the legislature's failure to adopt flexible financing systems ensuring the full implementation of Article 9 of the ECLSG. The objective of this study is to address the question of importance and effect of the European Charter of Local Self-Government for and on financial management of local government after 22 years since the ratification of the Charter.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
 • Babczuk A. (2009), Kierunki ewolucji samodzielności finansowej samorządu lokalnego w Polsce, „Finanse Komunalne”, nr 6-7.
 • Filipiak B.Z. (2014), Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne”, nr 1-2. Wolters Kluwer LEX, Warszawa.
 • Gilowska Z., Kieres L., Sowiński R. (1993), Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie, Warszawa.
 • Harasimowicz J. (1971), Warunki rozwoju decentralizacji budżetowej, „Problemy Rad Narodowych. Studia i Materiały”, nr 19.
 • Izdebski H., Hausner J. (red.) (2013), Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków.
 • Jabłoński P. (red.) (2011), Czy koniec teorii prawa? Z zagadnień teorii i filozofii prawa, Wrocław.
 • Kieres L. (2015), Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ruch Prawnicze, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3.
 • Kisiel W. (2003), Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa.
 • Kotulski M. (2004), Samodzielność samorządu terytorialnego w aspekcie decentralizacji finansów publicznych, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, nr 1.
 • Kulesza M. (2009), O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów, „Samorząd Terytorialny”, nr 12.
 • Kulesza M. (2012), Gospodarka komunalna - podstawy i mechanizmy prawne, „Samorząd Terytorialny”, nr 7-8.
 • Lipowicz I. (1991), Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, „Samorząd Terytorialny”, nr 11-12.
 • Niezgoda A. (2007), Glosa do postanowienia NSA z dnia 23 maja 2006 r., II Fw 2/06, OSP, nr 3, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Niezgoda A. (2012), Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, Wolters Kluwer LEX, Warszawa.
 • Regulski J. (2011), Samorząd dziś i jutro, „Miesięcznik Znak”, nr 669.
 • Zimmermann J. (2012), Prawo administracyjne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2391-7830
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b3bcabd-f55f-4a50-9b76-e10856359b9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.