PL EN


2017 | 470 | 52-61
Article title

Wyznaczenie efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobu wyznaczenia efektu ekologicznego dla planowanej inwestycji wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody koncepcji Podsiadłowskiego na Jeziorze Rudnickim Wielkim w Grudziądzu, wyrażonego w zł∙kWh-1 energii elektrycznej i rozumianego jako korzyści dla środowiska z tytułu zastąpienia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych energią silnika wiatrowego Savoniusa o pionowej osi obrotu. Obliczenia przeprowadzono na bazie danych dobowych energii silnika wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody opracowanych w ramach pracy Koniecznego [2016b] oraz wskaźników emisyjnych Barczyńskiego [2001] o wielkości masy chemicznego zanieczyszczenia środowiska z elektrowni w procesie spalania węgla kamiennego, brunatnego, oleju opałowego i gazu ziemnego o różnych wartościach opałowych i zawartościach siarki. Wykazano przy tym, że średnia ważona efektu ekologicznego wiatrowego aeratora pulweryzacyjnego wody w poszczególnych miesiącach względem emisji dwutlenku węgla stanowi w warunkach Jeziora Rudnickiego Wielkiego od 0,6 do 5,9 zł∙kWh-1.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b4a3e43-065b-463b-8d8f-d68ca694229e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.