PL EN


2016 | 4 (67) | 103-111
Article title

Z badań nad systemem rafinacji sieciowej. Identyfikacja sentymentów

Content
Title variants
EN
From research on the system of refining the Web. Identifying sentiment words
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dostępny potencjał mocy obliczeniowych i pamięci komputerowych stworzył niedostępne wcześniej warunki do analizy dużych zasobów informacyjnych – Big Data. W procesie tej analizy można wykorzystywać procedury kolekcjonowania informacji i ich analizy do trafnej oceny – w kategoriach emocjonalnych (sentymentów – dobry, zły) badanych zjawisk w przeszłości, w czasie rzeczywistym, a także do predykcji. Artykuł jest prezentacją kluczowej części tej procedury – istoty automatyzacji procesu identyfikacji sentymentów.
EN
Available potential of computing power and computer memory had created, previously unavailable conditions for the analysis of, large information resources – Big Data. In the process of this analysis can be used procedures for collecting information and analysis for the accurate assessment – in terms of emotional (sentiments – good, bad) of studied phenomena – in the past, in real time, as well as to the prediction. The article is a presentation of the key parts of this procedure – being automate the process of identifying sentiment words.
Year
Issue
Pages
103-111
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b4b31c7-fc8d-4aa4-ab1c-ded9e5f485d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.