PL EN


2015 | 15 | 2(34) | 167-187
Article title

Young Polish consumers on the organic food market

Content
Title variants
Młodzi polscy konsumenci na rynku żywności ekologicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper the authors show how organic food is perceived by Polish young consumers as well as the frequency with which it is purchased by them. The article also identifies the major reasons why young Polish consumers decide to buy organic food and the factors that limit them in purchasing such food products (both in terms of quantity and frequency of purchase). While preparing this study, the authors referred to literature in the field of ecology, consumer behaviour marketing and data obtained from the primary research conducted by the authors in the time period February-March 2014 by means of an auditorium survey based on a sample of 617 respondents (young Polish consumers).
PL
W opracowaniu autorki ukazują, w jaki sposób żywność ekologiczna postrzegana jest przez polskich młodych konsumentów, a także z jaką częstotliwością jest ona przez nich kupowana. W artykule wskazano również główne powody, dla których młodzi polscy konsumenci decydują się na zakup żywności ekologicznej oraz czynniki ograniczające ich w realizacji zakupów takiej żywności (zarówno, jeśli mowa o ilości, jak i częstotliwości dokonywania zakupu). Przy tworzeniu opracowania wykorzystano literaturę z zakresu ekologii, zachowań nabywców, marketingu oraz dane pozyskane z badania pierwotnego przeprowadzonego przez autorki w okresie luty-marzec 2014 r. metodą ankiety audytoryjnej na próbie 617 respondentów (młodych polskich konsumentów).
Year
Volume
15
Issue
Pages
167-187
Physical description
Dates
published
2015-06
Contributors
author
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland, escher@umk.pl
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
References
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (2011). Warszawa: TNS OBOP. Available at: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_03/22e26473b6cbf1f7fb25d6e21218cd62.pdf. Accessed 20 July 2014.
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (2012). Warszawa: TNS Polska. Available at:http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_11/037ac15934792054904ccafce588677c.pdf. Accessed 20 July 2014.
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (2013). Sopot: PBS. Available at: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/ee41d9c93bc700729faf03103120a38c.pdf. Accessed 20 July 2014.
 • Baranowska – Skimina, A. (2010). Polski konsument ceni odpowiedzialny biznes. Available at: http://www.egospodarka.pl/58774,Polski-konsument-ceni-odpowiedzialny-biznes,1,39,1.html. Accessed 28 July 2014.
 • Barański, M. et. al (2014). Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. British Journal of Nutrition July: 1-18. Available at: http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FBJN%2FS0007
 • 114514001366a.pdf&code=36c404e3a38190976cb278dbfe6e39fd. Acessed 22 July 2014.
 • Commission Regulation (EU) No 271/2010 of 24 March 2010. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
 • LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:EN:PDF. Acessed 20 June 2014.
 • Cudowska – Sojko, A. (2012). Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji. Handel Wewnętrzny 1(July-August): 16-24.
 • Denisowski, A. (2012). Rolnictwo ekologiczne. Barzkowice: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
 • Escher, I.; Petrykowska, J. (2014a). Proekologiczne zachowania młodych polskich konsumentów (Pro-environmental behaviour of young Polish consumers). An article written for the conference Behaviour of consumers in the market for goods and services organized on 16-17 October, 2014 in Gdynia (at the time of the submission of this article was waiting for reviews).
 • Escher, I.; Petrykowska, J. (2014b). Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej (Behaviour of young Polish consumers on the organic food market). An article for the conference tilted Marketing in the future. Trends, strategies, instruments organised on 5-7 October 2014 in Szczecin (at the time of the submission of this article it received positive reviews and was sent to be printed).
 • Kupujemy coraz więcej ekologicznej żywności (2012). Available at: http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID
 • =/20120111/EKOLOGIA01/636696540. Accessed 28 July 2014.
 • Lernoud, J.; Willer, H. (eds.) (2014). Organic Agriculture Worldwide: Key results from the FiBL-IFOAM survey on organic agriculture worldwide 2014. Part 3: Organic agriculture in the regions 2012. Frick: FIBL. Available at: http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2014/fibl-ifoam-2014-regions-2012.pdf. Accessed 20 July 2014.
 • Orboi, M.–D. (2013). Aspects Regarding the Evolution the Organic Food Market in the World. Research Journal of Agricultural Science 45(2): 201-209. Available at: Academic Search Complete EBSCOhost. Accessed 25 August 2014.
 • Polak wydaje na ekologiczną żywność... 4 euro rocznie (2014). Available at: http://www.wprost.pl/ar/442717/Polak-wydaje-na-ekologiczn-zywno-4-euro-rocznie. Accessed 28 July 2014.
 • Pourbaix de, P. (2011). Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych. In: Rosa, G.; Smalec, A; Ostrowska, I. (eds.). Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów. Trendy i kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72. Szczecin.
 • Przybylak, K. (2013). Pozytywne sygnały z rynku żywności ekologicznej. Available at: http://www.biokurier.pl/
 • aktualnosci/2193-pozytywne-sygnaly-z-rynku-zywnosci-ekologicznej. Accessed 26 July 2014.
 • Regulation of the Minister of National Education of 27 August 2012 on the core curriculum for pre-school child development and general education in specific types of schools.
 • Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on the standards of education in preparation for the teaching profession.
 • Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2 November 2011 on the National Qualifications Framework for Higher Education.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce (2014). Available at: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Rolnictwo-ekologiczne-w-Polsce. Accessed 23 July 2014.
 • Rynek żywności ekologicznej rośnie (2013). Available at:http://www.farmer.pl/biznes/ronictwo-ekologiczne/rynek-zywnosci-ekologicznej-rosnie,41310.html. Accessed 23 July 2014.
 • Śmiechowska, M. (2011). Konsumpcja produktów ekologicznych – snobizm czy świadomy wybór. In: Rosa, G.; Smalec A.; Wanagos, M. (eds.). Konsument na rynku usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 694, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 22. Szczecin.
 • Tyburski, J. (ed.) (2013). Żywność ekologiczna. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Willer, H.; Lernoud, J. (2014). Organic Agriculture Worldwide: Key results from the FiBL-IFOAM survey on organic agriculture worldwide 2014. Part 1: Global data and survey background. Frick: FIBL. Available at: http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2014/fibl-ifoam-2014-global-data-2012.
 • pdf. Accessed 20 July 2014.
 • Zientek-Varga, J. (2009). Ekorynek w Polsce – w stronę rozwoju. Fresh&Cool Market 2: 18-25. Available at: http://www.fcmarket.pl/sezam/191825.pdf. Accessed 10 July 2014.
 • Zrałek, J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności – wyniki badań bezpośrednich. In: Rudawska, E.; Perenc, J. (eds). Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 609, Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 16. Szczecin.
 • Żywność ekologiczna – najszybciej rosnący rynek żywieniowy w Polsce (2013). Available at: http://inwestor.msp.
 • gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/26925,Zywnosc-ekologiczna-najszybciej-rosnacy-rynek-zywieniowy-w-Polsce.html. Accessed 24 July 2014.
 • Żywność ekologiczna w opiniach Polaków (2012). Warszawa: TNS Polska. Available at: http://eko-polska.pl/
 • artykuly/zywnosc-ekologiczna-w-opiniach-polakow/10220. Accessed 28 July 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b4cb7f0-c069-4f6a-a8a6-49d8230041c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.