PL EN


2017 | 65 | 4 | 137-149
Article title

Wolna wola i idea Sądu Ostatecznego

Content
Title variants
EN
Free Will and the Idea of the Last Judgement
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule jego autor stara się wykazać, że jeśli istnieje wolna wola, której efektami są dobro lub zło, to musi istnieć również i Sąd Ostateczny, gdyż musi istnieć odpowiednie rozliczenie uczy­nionego dobra lub zła. Istnienie wolnej woli, mogącej wytwarzać dobro i zło, byłoby czymś całkowicie anomalnym i bezcelowym, gdyby nie istniał Sąd Ostateczny, a w świecie, jak wi­dzimy, nie ma rzeczy bezcelowych. Uzasadniana jest także zależność odwrotna: jeśli w dziejach kultur ludzkich, w dziejach systemów religijnych, od bardzo dawnych czasów, przynajmniej od starożytnego Egiptu, funkcjonuje przekonanie o sądzie, któremu podlegają osoby umierające, to taki sąd ma sens tylko wtedy, gdy osoby te posiadały wolną wolę w czynieniu dobra lub zła. W ten sposób idea Sądu Ostatecznego wspiera przekonanie, że istnieje wolna wola.
EN
In his article, the author seeks to demonstrate that if there is a free will that results in good or evil, there must also be a Last Judgment, as there must be a proper settlement of the good or evil done. The existence of free will, which can produce good and evil, would be completely anomalous and pointless if there were no Last Judgment, and there are no pointless things in the world as we see it. The converse is also justified: if in the history of human cultures—in the history of religious systems since ancient times, at least from ancient Egypt—there is a be­lief in a court to which dying persons are subject, such a judgment only makes sense when people have free will to do good or evil. Thus, the idea of the Last Judgment supports the belief that free will exists.
Year
Volume
65
Issue
4
Pages
137-149
Physical description
Dates
published
2017-12-20
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Arystoteles. Metafizyka. Tłum. Kazimierz Leśniak. Warszawa: PWN, 1983.
  • Dostojewski, Fiodor. Bracia Karamazow. Tłum. Barbara Beaupré. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wy­borowych, 1913.
  • Hayes, Zachary J., Clark H. Pinnock i John F. Walvoord. Four Views on Hell. Grand Rapids: Zondervan, 1996.
  • Judycki, Stanisław. Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej. Poznań: W drodze, 2010.
  • McCord Adams, Marilyn. Christ and Horrors: The Coherence of Christology. Cambridge: Cam­bridge University Press, 2006.
  • Walls, Jerry L. Heaven: The Logic of Eternal Joy. Oxford: Oxford University Press, 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b4f013d-7189-40c4-b780-8f89e1a4430f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.