PL EN


2014 | 5 | 1 | 562-570
Article title

Smutny uczeń – nowe wyzwanie dla współczesnych nauczycieli. Depresja u osób w wieku rozwojowym

Content
Title variants
EN
A sad pupil – a new challenge for teachers of today. Depression in adolescents
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę depresji u osób w wieku rozwojowym. Wyniki aktualnie prowadzonych w Polsce badań wskazują na narastanie częstotliwości tego zaburzenia. W opracowaniu umotywowano konieczność poszerzenia wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych oraz wspierających proces leczenia ucznia chorego, a także sformułowano wnioski pod adresem systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
EN
The paper deals with the problem of depression in adolescents. The findings of the research which is being conducted in Poland show an increase in this disorder. This paper validates the necessity of enhancing knowledge and skills of teachers within the scope of preventive measures as well as measures supporting the treatment process of a sufferer. Conclusions regarding the system of teacher education and development have also been formulated.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
562-570
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bomba J., Jaklewicz H. (1990), Depresja u dzieci podejmujących naukę szkolną. Rozpowszechnienie zjawiska i jego zależność od możliwości przystosowawczych dziecka, „Psychiatria Polska”, 4.
 • Bomba J., Modrzejewska R. (2006), Prospektywne badanie dynamiki depresji u dzieci między proadolescencją a wczesną fazą dorastania, „Psychiatria Polska”, 3.
 • Carson R., Butcher J., Mineka S. (2003), Psychologia zaburzeń, Gdańsk.
 • Gaś Z. (2001), Doskonalący się nauczyciel, Lublin.
 • Gilliland B., James R. (2010), Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa.
 • Gustaw G. (2013), Co za pałkę, co za szóstkę. Ja, my, oni, jak sobie radzić ze szkołą, „Poradnik Psychologiczny Polityki”, t. 13.
 • http://www.polskieradio.pl/ Depresja w szkole (02.09.2013).
 • http://www.rp.pl wiadomości Polska szkoła niszczy dzieci (02.09.2013).
 • Jaklewicz H., Barańska Z., Deli D., Plich M., Woźniak A. (2001), Zaburzenia depresyjne u młodzieży w okresie transformacji społecznej, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży”, 1.
 • Kenndall P.C. (2004), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk.
 • Malhi G., Bridges P. (2001), Postępowanie w depresji, Wrocław.
 • Nowak A.J. (2000), Identyfikacja postaw, Lublin.
 • Piramowicz G. (2005), Powinności nauczyciela, Wrocław.
 • Radziwiłłowicz W. (2011), Depresja u dzieci i młodzieży, Kraków.
 • Rode D. (2000), Podkultura uczniowska (kocenie) – formy i zakres występowania zjawiska, [w:] Kontakty z ludźmi innymi jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji, red. B. Kosek-Nita, D. Ros, Katowice.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, DzU z 2012 r., nr 0, poz. 131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b59a463-d877-4a1a-bf47-a0aa61d874af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.