PL EN


2013 | 913 | 93-105
Article title

Sprawozdawczość finansowa w globalnym kryzysie finansowym – analiza podjętych działań naprawczych

Authors
Title variants
EN
Financial Reporting in the Global Financial Crisis – An Analysis of the Corrective Actions Taken
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is an attempt to evaluate the role that the system of accounting, financial reporting and chartered accountants played in starting the financial crisis. Some of the solutions that were subsequently applied to improve the quality of information provided by accounting departments are presented and evaluated. The following topics are discussed: deceitful financial reporting and the beginnings of the financial crisis, proposals for improving the system of accounting in response to the financial crisis, including global accounting standards and MSSF for small and medium-size enterprises, a new EU directive for accounting and conclusions for chartered accountants drawn from the crisis. The final conclusion arrived at is that the financial crisis will never be caused by a faulty system but rather by people misusing it. Nevertheless, creating good principles of financial supervision could have prevented the financial crisis from occurring on such a large scale.
References
 • Dudek J., Dudek M. [2010], Wiarygodność sprawozdania finansowego i biegłego rewidenta (Artykuł dyskusyjny), „Rachunkowość”, nr 8.
 • Fiedziuk L. [2010], Badanie sprawozdania finansowego w czasie recesji. Wybrane zagadnienia, „Rachunkowość”, nr 4.
 • Gierusz J. [2010], Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112).
 • Gierusz J. [2009], Przebudowa sprawozdawczości finansowej – propozycje IASB i FASB, „Rachunkowość”, nr 7.
 • Lachowski W. [2010], Audyt na rozstaju dróg. (Artykuł dyskusyjny), „Rachunkowość”, nr 4.
 • Micherda B., Stepień M. [2009], Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Nieborak T. [2010], Globalny kryzys finansowy – istota, przyczyny, konsekwencje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjalny, Rok LXXII z. 4.
 • Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce [2010], red. B. Micherda, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Piaszczyk A. [2011], System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sawicka M. [2004], Sarbanes – Oxley po europejsku, „CFO”, nr 4.
 • de Soto J.H. [2009], A Critical Note On the New International Accounting Rules, Madrid.
 • Stachniak A. [2012], Projekt nowej dyrektywy UE o rachunkowości, „Rachunkowość”, nr 4.
 • Surdykowska S. [2003], Kreatywna inżynieria księgowa, „Rynek Kapitałowy”, nr 1.
 • Szewc M. [2011], Celowość stosowania MSSF dla MŚP. Wyniki ankiety Europejskiej, „Rachunkowość”, nr 3.
 • Wąsowski W. [2010], Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Zielona Księga wydana przez Komisję Europejską. Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (Wyciąg) [2011], „Rachunkowość”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b5f1dd3-eec5-462a-9f6f-3d999f100519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.