PL EN


2018 | 25 (32) | 93-113
Article title

Zagrożenia dla społeczności lokalnej ze strony gminnej infrastruktury krytycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Critical infrastructure is key to functioning of the state and the life of its citizens. As a result of threats connected with natural disasters or human activity, critical infrastructure can be destroyed or damaged, its functioning disrupted, which can affect the functioning of the state and the society. Therefore protection of critical infrastructure is a top priority for any government.
Year
Issue
Pages
93-113
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Finansów i Zarządzania, Gdańsk
References
  • Małyjurek, K., Krynojewski, F.R. (2010). Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej: zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Difin.
  • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. (2015). Pobrane z: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Narodowy-Program-Ochrony-Infrastruktury-Krytycznej-20151.pdf.
  • Rozporządzenie z 24 czerwca 2003 roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. Nr 116, poz. 1090).
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. (2017). Pobrane z: www.reg.gov.pl.infrastruktura/dokumenty 2016.
  • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590, z późn. Zm.).
  • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2010 roku, Nr 240, poz. 1600).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b60d79d-6cf0-488b-8be9-b92c0eb5dc85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.