PL EN


2016 | 1 | 39-43
Article title

Czynniki ryzyka majaczenia – charakterystyka chorego narażonego na wystąpienie majaczenia w oddziale geriatrycznym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
References
 • Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. Lancet 2014; 383(9920): 911–922.
 • Bień B. Delirium jako problem wieku starszego w przebiegu chorób neurologicznych. Post Nauk Med 2010; 4: 312–319.
 • Inouye SK. Delirium in older persons. N Engl J Med 2006; 354: 1157–1165.
 • Bobińska K, Wierzbiński P, Kuśmierek M, i wsp. Majaczenie – problem nie tylko psychiatryczny. Pol Merkuriusz Lek 2008; 24(140): 166–169.
 • Wysieńska J. Zaburzenia świadomości u osób w podeszłym wieku. Psych Prakt Ogólnolek 2002; 2(2): 115–122.
 • Klich-Rączka A, Piotrowicz K, Grodzicki T. Majaczenie w świetle najnowszych zaleceń. Prz Lek 2009; 66(4): 187–190
 • Borowiak E, Kostka T. Analiza sprawności funkcjonalnej osoby w starszym wieku. Rola pielęgniarki w zespole geriatrycznym. W: Wieczorowska-Tobis K, Talarska D, red. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008: 84–85.
 • Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-main training and instrument activities of daily living. Gerontologist 1969; 9: 179.
 • Kędziora-Kornatowska K, Muszalik M, red. Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2007: 13–17, 36–42.
 • Lefebvre-Chapiro S, the Doloplus Group. The Doloplus 2 scale – evaluating pain in the elderly. EJPC 2001; 8: 191–194.
 • Borkowska A. Prawidłowe rozpoznawanie majaczenia u osób w podeszłym wieku. Med Prakt Psychiatr 2007; 1: 37–38.
 • Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Ger Soc 1986; 34: 119.
 • Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, et al. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detection of delirium. An Intern Med 1990; 113(12): 941–948.
 • Mattoo SK, Grover S, Gupta N. Delirium in general practice. Indian J Med Res 2010; 131: 387–398.
 • Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al. The Richmond Agitation–Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166(10): 1338–1344.
 • Rozporządzenie M.Z.: Dz.U. nr 12, poz. 740 z dnia 29 czerwca 2012 r.
 • Broczek K. Somatyczne przyczyny zaburzeń świadomości u osób w podeszłym wieku. Post Nauk Med 2011; 8: 692–700.
 • Flaherty JH. Delirium. Patch Princ Pract Ger Med 2012; 2: 837–850.
 • Wieczorkowska-Tobis K, Rajska-Neuman A. Ból jako przyczyna zaburzeń funkcji poznawczych u starszych pacjentów. Geriatria 2010; 4: 292–294.
 • Bidzan L. Różnicowanie przyczyn zaburzeń funkcji poznawczych w wieku podeszłym. Geriatria 2010; 4: 279–283.
 • Fong TG, Tulebaev SR, Inouye SK. Delirium in elderly adults: diagnosis, prevention and treatment. Nat Rev Neurol 2009; 5(4):210–220..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b6693db-0b9c-4ae4-a822-1d5fc6fa4881
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.