PL EN


2016 | 49(4) Informatyka | 70-84
Article title

Modelowanie i badania symulacyjne procesów dynamicznych

Content
Title variants
EN
Modelling and Simulation Studies of Dynamic Processes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest możliwościom praktycznym, które, dzięki nowym technikom analitycznym i symulacyjnym, daje dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi. Wskazuje obszary, w których stosowanie podejścia dynamicznego nie daje praktycznie żadnych korzyści, oraz obszary, w których stosowanie podejścia dynamicznego daje znacząco lepsze rezultaty niż tradycyjne zarządzanie procesowe lub jest w ogóle warunkiem koniecznym jego stosowania. W artykule omówiono zasady analizy symulacyjnej procesów dynamicznych oraz niezbędne różnice między modelami poglądowymi a modelami symulacyjnymi procesów dynamicznych. W konkluzji pokazano, że procesy dynamiczne mogą nie tylko być automatyzowane, ale również badane symulacyjnie z wykorzystaniem najpopularniejszej obecnie notacji BPMN 2.0, ponieważ dostarcza ona efektywne mechanizmy modelowania, a także obsługi danych czy wyrażeń definiujących prawdopodobieństwa poszczególnych scenariuszy procesów.
EN
The article discusses the practical possibilities that are provided by the dynamic business process management thanks to new techniques of analysis and simulation. It indicates the areas where the use of a dynamic approach gives no benefits and areas where the use of a dynamic approach gives significantly better results than the traditional process management or even is a prerequisite for its use. The article discusses the principles of simulation analysis of dynamic processes and the essential differences between the models for demonstration and models for simulation of dynamic processes. An article in the conclusion shows that dynamic processes cannot only be automated but also tested by means of simulations using the most popular notation – BPMN 2.0, so that it provides effective mechanisms for modelling and data handling or expressions that define the probability of particular scenario processes.
Year
Pages
70-84
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Inżynierski
References
 • Belaychuk A. (2011), ACM: Paradigm Or Feature?, http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?&lo=SP&from=&to=pl&a=http%3A%2F%2Fmainthing.ru%2Ftag%2Facm%2F [dostęp: 05.01.2016].
 • BusinessDictionary (2016), Hidden Factory, http://www.businessdictionary.com/definition/hidden-factory.html [dostęp: 05.01.2016].
 • D’Aveni R.A. (1994), Hypercompetition. Managing the dynamics of strategic maneuvering, The Free Press, New York.
 • Di Ciccio C., Marrella A., Russo A. (2012), Knowledge-intensive Processes: An Overview of Contemporary Approaches?, http://ceur-ws.org/Vol-861/KiBP2012_paper_2.pdf [dostęp: 05.01.2016].
 • Gartner (2014), http://www.gartner.com/it-glossary/bpms-business-process-management-suite/ [dostęp: 05.01.2016].
 • Handy Soft (2012), Dynamic BPM – The Value of Embedding Process into Dynamic Work Activities: A Comparison Between BPM and Email, http://bpm.asia/dynamic-bpm-the-value-of-embedding-process-into-dynamic-work-activities-a-comparison-between-bpm-and-email.html [dostęp:05.01.2016].
 • Kemsley S. (2009), Hidden costs of unstructured processes #GartnerBPM, http://column2.com/2009/10/hidden-costs-of-unstructured-processes-gartnerbpm/ [dostęp: 05.01.2016].
 • Knudson G. (2013), What is BPM?, http://www.bpmleader.com/2013/07/29/what-is-bpm/ [dostęp: 05.01.2016].
 • Knudson G. (2014), BPM-based Case Management Frameworks, http://www.bizflow.com/bpm-software/blog/BPM-based-case-management-frameworks-CMF [dostęp: 05.01.2016].
 • Miller J.G., Vollmann T.E. (1985), The Hidden Factory, http://hbr.org/1985/09/the-hidden-factory/ar/1 [dostęp: 05.01.2016].
 • OMG (2011), Business Process Model and Notation (BPMN), http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0 [dostęp: 05.01.2016].
 • Płoszajski P. (2004), Organizacja przyszłości: przerażony kameleon, http://www.allternet.most.org.pl/SOD/Heterarchia%20prof._Ploszajski_-_Organizacja_przyszlosci.pdf [dostęp: 05.01.2016].
 • Rummler G.A., Brache A.P. (1995), Improving performance. How to manage the white space on the organization chart, Jossey-Bass Inc.
 • Swenson K.D. (2010), Mastering the Unpredictable: How Adaptive Case Management Will Revolutionize the Way That Knowledge Workers Get Things Done, Meghan-Kiffer Press, Tampa.
 • Szelągowski M. (2013), Geneza dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, nr 4(38).
 • Ukelson J. (2010), Adaptive Case Management over Business Process Management, http://it.toolbox.com/blogs/lessons-process-management/adaptive-case-management-overbusiness-process-management-40002 [dostęp: 05.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b7472da-baee-4354-84f4-242f2a3023d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.