PL EN


2014 | 2(14) | 205-2017
Article title

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego

Content
Title variants
EN
Multimedia didactic of literature – new technologies in teaching Polish
Languages of publication
Abstracts
EN
The article discusses changes in education that have resulted from the digital revolution. The author analyses changes in young people’s behaviour, their mentality, their methods of learning and the consequences of these changes. She describes the situation of young people and teachers being forced to change their way of thinking and modernize the modes of cooperation at school. She presents some possibilities of using multimedia tools in Polonistic didactics. They can help in the effective shaping of skills needed to function properly in the future.
Year
Issue
Pages
205-2017
Physical description
Contributors
 • Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, aga.handzel@gmail.com
References
 • Bendyk E., 2012, Bunt sieci, Warszawa.
 • Borawska-Kalbarczyk K., 2012, Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie technologii informacyjnych, http:// www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/borawska.pdf, [dostęp 17.07.2014].
 • Boroń P., 2013, Edukacja przez media, do mediów, ku mediom…, http://www.ktime.up.kra kow.pl/symp2013/referaty_2013_10/boron.pdf, [dostęp 20.08.2014].
 • Bryzek R., 2009, Prezentacja multimedialna na lekcjach języka polskiego, w: Dziak A., Żurek S., red., e¬ polonistyka, Lublin.
 • Gardner H., 2002, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań.
 • Gardner H., 2009, Pięć umysłów przyszłości, Warszawa.
 • Gardner H., Kornhaber M., Wake W., 2001, Inteligencja. Wielorakie perspektywy, Warszawa.
 • Jędrzejko M., Od Cro Magnon do Facebooka – wielopłaszczyznowe implikacje cyfrowej rewolucji, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/jedrzejko.pdf, [dostęp 20.08.2014].
 • Konieczniak M., 2012, Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji, http://www.ktime.up.krakow. pl/symp2012/referaty_2012_10/konieczn.pdf, [dostęp 20.08.2014].
 • Kulig A., 2013, Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/kulig.pdf, [dostęp 20.08.2014].
 • Morbitzer J., 2012, Medialność a sprawność edukacyjna ucznia, http://www.ktime. up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/morbitz.pdf, [dostęp 18.07.2014].
 • Musiał E., 2012, „Sieciowcy” a potencjał edukacyjny Sieci, http://www.ktime.up.krakow. pl/symp2012/referaty_2012_10/musial.pdfhttp://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/musial.pdf, [dostęp 28.08.2014].
 • Small G., Vorgan G., 2011, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań.
 • Sysło M., 2001, Jak moglibyśmy się uczyć?, file:///C:/Users/Agnieszka/Downloads /Nie_szko la_MMSyslo%20(2).pdf, [dostęp 28.08.2014].
 • Sysło M., 2010, Multimedia w edukacji, http://www.wsipnet.pl/dane/pliki /kluby/8/multime dia_w_edukacji.pdf, [dostęp 20.08.2014].
 • Śliwerski B., 2012, Związane skrzydła do lotu, w: „Edukacja i Dialog”, nr 7/8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b95a846-b0c3-4b54-a3de-299a05761a2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.