PL EN


2016 | 12 | 2 | 104-119
Article title

Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli o niełatwej sztuce budowania efektywnych zespołów

Content
Title variants
EN
Wespół w zespół, aby moc twórczą móc wzmóc, czyli o niełatwej sztuce budowania efektywnych zespołów
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Generowanie pomysłów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, sprawne działanie oraz elastyczność to siła pracy zespołowej. Skuteczny i twórczy zespół jest mieszanką świeżości i doświadczenia, swobody i dyscypliny, zabawy i profesjonalizmu, improwizacji i zadaniowości. Tworzą go ludzie, któ¬rzy widzą sens swoich działań, ufają sobie i swoim kompetencjom, w pełni angażują się, świadomi swoich ról. Zgrany i nakierowany na realizację celów zespół to dobra inwestycja firmy i klucz do sukcesu.
EN
Generating ideas, create innovative solutions, proficient operation and flexibility is the power of teamwork. Efficient and creative team is a blend of freshness and experience the freedom and discipline, fun and professionalism, improvisation and task-oriented. It is composed of people who see the meaning of their actions, trust themselves and their competence, they fully engaged, being aware of their roles. Well-coordinated and targeted to achieve the objectives team is a good investment of the company and the key to success.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
104-119
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3b9c50d3-0027-491a-98e8-720ca0c136d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.