PL EN


2013 | 4(86) | 6-15
Article title

The Old Town District versus the Old Podgórze District in Krakow – Similarities and Differences of the Residential Real Estate Markets within the Period of 4 Years

Content
Title variants
PL
Stare Miasto a Stare Podgórze w Krakowie – podobieństwa i różnice rynków mieszkaniowych na przestrzeni 4 lat
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka i porównanie krakowskich rynków nieruchomości lokalowych znajdujących się na obszarach Starego Miasta oraz Starego Podgórza w Krakowie. Podstawą badania były liczne bazy nieruchomości lokalowych stworzone dla obu obszarów na podstawie danych ewidencyjnych rejestru cen nieruchomości, ksiąg wieczystych, map katastralnych oraz wywiadu przeprowadzonego w terenie. Autorzy, wykorzystując metody analizy statystycznej (analiza korelacji i regresji, różnego rodzaju zobrazowania graficzne), m.in. wyłonili najbardziej cenotwórcze cechy nieruchomości. Obserwując wyniki przeprowadzonych badań możemy odpowiedzieć na pytanie czym kierowali się nabywcy kupując lokale w danych dzielnicach, na jakie cechy nabywanego lokalu w szczególności zwracali uwagę oraz jaki miało to wpływ na kształtowanie się cen na danym rynku.
EN
The aim of this paper was to characterize and compare real estate markets in two districts of the city of Krakow: the Old Town and Old Podgórze. The study was based on numerous databases of the real estate properties which were created for these two districts on the basis of the records from the property price registers, land and mortgage registers, cadastral maps and field surveys. Having applied methods of statistical analysis (correlation and regression model, as well as various graphs and diagrams), the Authors selected the features of real estate which, to the greatest degree, decided about its price. The outcomes of the conducted studies allow us to determine what motivated the buyers to purchase properties in given districts, as well as which features they paid attention to and how this influenced prices of the real estate in a given market.
Year
Issue
Pages
6-15
Physical description
Dates
published
2013-12-30
Contributors
  • Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie, Katedra Geomatyki
References
  • Barańska A., Elementy probabilistyki i statystyki matematycznej w inżynierii środowiska, UWN-D AGH, Kraków 2008
  • Czaja J., Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, wydanie pierwsze, KOMP-SYSTEM, Kraków 2001.
  • Siegel, S., & Castellan, N. J., Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, 2nd edition, New York: McGraw-Hill 1988.
  • http://miip.geomalopolska.pl
  • http://www.bip.krakow.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ba56186-f864-4e81-aec2-9ba6bf5da3d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.