PL EN


Journal
2014 | 4 | 388–395
Article title

Wole guzowate olbrzymie – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Giant nodular goitre – case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wole guzowate nietoksyczne to choroba tarczycy, w której dominują ogniskowe zaburzenia jej budowy, wynikające najczęściej z rozrostu oraz ze zmian zwyrodnieniowych lub zwłóknienia, bez zaburzeń czynności tarczycy. O wolu mówimy wówczas, gdy jego objętość w obrazie ultrasonograficznym wynosi > 20ml u kobiet i > 25ml u mężczyzn. Schorzenie to postępuje powoli i latami może nie powodować zaburzeń czynności tego narządu. Oznaczenie stężenia hormonu tyreotropowego (TSH) jest pierwszorzutowym i podstawowym badaniem w ocenie czynności tego gruczołu. Natomiast objawy dużego wola mogą być związane z przesunięciem i uciskiem tarczycy na tchawicę, przełyk czy naczynia szyjne. Podstawowym badaniem weryfikującym zmiany w obrębie gruczołu jest ultrasonografia jako nieinwazyjna i powszechnie dostępna metoda obrazowa w połączeniu z biopsją aspiracyjną cienkoigłową. Pacjenci z wolem guzowatym nadczynnym lub objawami uciskowymi powinni być leczeni radykalnie – operacyjnie lub przy pomocy radiojodu. W artykule przedstawiony jest opis przypadku pacjentki, która została przyjęta do szpitala z powodu wola olbrzymiego z objawami uciskowymi. Choroba postępowała u chorej przez wiele lat, ale dopiero ograniczona ruchomość szyi i duszność nasilająca się w pozycji leżącej na wznak spowodowały, iż pacjentka zgłosiła się do lekarza. W badaniu fizykalnym uwagę zwracała asymetryczna szyja, ze znacznie powiększonym obwodem, o guzowatej powierzchni i z widocznymi poszerzonymi naczyniami żylnymi. U opisywanej pacjentki z uwagi na występujące objawy uciskowe, bardzo dużą masę gruczołu oraz eutyreozę zdecydowano o radykalnym leczeniu operacyjnym, które przyniosło znaczną poprawę jakości życia pacjentki.
EN
Nodular goitre of the thyroid is associated with focal structure abnormalities such as hyperplasia, degeneration or fibrosis with no functional disorders of the gland. The goitre is recognised when the volume of the thyroid measured in ultrasonography is more than 20 ml in women and more than 25 ml in men. This disease develops slowly and may not cause any functional disorders for years. Thyrotropic hormone concentration (TSH) in blood serum is a basic test in the functional assessment of the gland. However, symptoms of giant nodular goitre can be connected with modelling trachea, oesophagus and blood vessels of the neck. The basic investigation verifying changes in the gland is ultrasonography, which is non-invasive and available diagnostic procedure, in connection with fine-needle biopsy. Patients with toxic goitre or pressure symptoms should be treated with radical surgery or radioactive iodine. In the article there was presented a case report of a female patient who was admitted to the hospital due to giant nodular goitre with pressure symptoms. The disease had been developing for many years until restricted mobility of the neck and dyspnea made her seek for medical advice. Assymetry of the neck with significantly increased circumference and nodular surface with enlarged veins were observed in the physical examination. In the described patient there was radical surgery performed due to pressure symptoms, large mass of the gland and euthyreosis. The treatment significantly improved patient’s quality of life.
Journal
Year
Issue
4
Pages
388–395
Physical description
Contributors
  • Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bb3c8ee-a707-45a0-aef2-4fb15d70da42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.