PL EN


2017 | 472 | 99-105
Article title

Paradygmat nakładów a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Domenę rachunkowości stanowi przede wszystkim okresowy pomiar rezultatów działalności gospodarczej. Na wynik raportowany przez podmiot gospodarczy duży wpływ mają modele wyceny stosowane w bilansie jednostki. Sprawozdania finansowe stanowią w największym stopniu podstawę oceny poziomu zarządzania jednostką gospodarczą. Celem prowadzonych rozważań jest prezentacja metodologii pomiaru w rachunkowości oraz wykazania sprzężenia zwrotnego stosowanych modeli wyceny w kontekście oceny kondycji finansowej jednostki gospodarczej oraz późniejszej oceny poziomu zarządzania przy użyciu klasycznych mierników, takich jak: zysk, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów czy też wskaźniki zadłużenia. Różnice powstające w wyniku zastosowania różnych modeli wyceny wywodzących się z odmiennych paradygmatów powinny być brane pod uwagę przez oceniających pracę menedżerów oraz inwestorów oceniających kondycję finansową podmiotu gospodarczego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bc25801-eeb5-4b9c-8f73-23fd62be0148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.