PL EN


2010 | 73 | 109-110
Article title

Arnold Drygas, lekarz i podróżnik. Szkic do portretu

Content
Title variants
EN
Arnold Drygas, Physician and Traveler. Sketch for a Portrait
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Piła jest miastem rodzinnym wielu znamienitych Polaków. Biografia najbardziej szacownego księdza z tego miasta Stanisława Staszica jest dobrze znana. Pantaleon Wawrzyniec Szuman — sławny prawnik i społecznik, oraz Antoni Kiszewski, pedagog, są także bardzo często wymieniani. Doktorowi Arnoldowi Drygasowi nie poświęcono tak wiele uwagi. Urodził się w Pile w 1876 roku. Jego życie pełne było tragicznych wydarzeń. Jego ojciec Antoni był nauczycielem w liceum oraz założycielem Polskiego Stowarzyszenia Przemysłowego. Zakres jego działalności obejmował kulturę, edukację i pracę na rzecz ojczyzny. Arnold Drygas studiował medycynę w Monachium, Giessen, Wurzburgu i Berlinie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza zamieszkał w Poznaniu. Został asystentem na oddziale internistycznym Szpitala Miejskiego. Na przełomie XIX i XX wieku został skierowany na Kujawy, aby przeciwdziałać epidemii duru plamistego. Następnie wrócił do Berlina i w latach 1902-1903 kontynuował studia. Opublikował kilka ważnych prac naukowych. Jego kariera została przerwana przez wielką osobistą tragedię — śmierć żony. Brał udział w podróży morskiej dookoła świata w charakterze lekarza pokładowego. Po kilku miesiącach podróżowania dotarł do Indii, gdzie prowadził prace badawcze wraz z francuskim bakteriologiem Lacoque’iem. Szczególne sukcesy odniósł w badaniach mikroba żółtej febry. Wyniki ich wspólnej pracy okazały się później bardzo pomocne w wyjaśnieniu wirusowej etiologii tej choroby oraz roli komarów w jej przenoszeniu. W drodze powrotnej do Polski doktor Drygas zachorował na zapalenie płuc i zmarł w Afryce 14 grudnia 1906 roku.
EN
The city of Piła was a hometown of many eminent Polish people. The biography of the most meritorious priest is well-known. Pantaleon Wawrzyniec Szuman a famous lawyer and national worker, and Antoni Kiszewski, a pedagogue, are also very often mentioned. Doctor Arnold Drygas has not been given so much attention and regard. He was born in Piła in 1876. His life was full of tragic events. His father, Antoni was a teacher in a secondary school and the founder of Polish Industrialists Society. His sphere of activity concerned culture, education and patriotic work. Arnold Drygas studied medicine in Munich, Giessen, Wurzburg and Berlin. After he had obtained the doctor s degree, he settled down in Poznań. He became an assistant at the internal ward of the municipal hospital. At the turn of the 19th century, he was sent to Cuiavia to deal with the epidemic of typhus fever. He went back to Berlin and in the years 1902-1903 continued his studies. Arnold Drygas published several important scientific papers. His career was interrupted by the death of his wife — a great personal tragedy. He took part in a voyage around the world as a doctor on board. After a few months of travelling, he arrived in India, where, together with French bacteriologist Mr. Lacoque, did some research work. He was successful in research of the microbe of yellow fever. The effects of their joint work were later very helpful in explaining virus etiology of that disease and the role of mosquitoes in its dissemination. On his way back to Poland, doctor Drygas fell ill. He suffered from pneumonia and died in Africa on 14th December 1906.
Keywords
Publisher

Year
Volume
73
Pages
109-110
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bc4d4fc-486f-43a8-9961-baf9d3cbf73e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.