PL EN


Journal
2016 | 1 (23) | 33-45
Article title

Energy governance and compliance with the EU regulations in Poland prior to the adoption of the 2030 Energy and Climate Framework

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article analyses the most important problems related to governance of the Polish energy sector prior to the adoption of the 2030 EU Climate and Energy Policy Framework. The document was to introduce major changes in the Polish energy mix due to restrictions placed upon the emissions of the CO2 and requirements related to the renewable sources of energy. The paper argues that in fact this overshadowed the pre-existing management problems of the Polish energy sector, in many aspects more serious than the provisions of the Framework itself.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
33-45
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • 2030 Climate and Energy Policy Framework (2014), European Council, 23 and 24 Octo-ber, Conclusions, EUCO 169/14
 • AEA (2012), Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe, Report for Eu-ropean Commission DG Environment, AEA/R/ED57281 Issue Number 17c, Date 10/08/2012
 • Bęben A. (2015), Uwaga, wprowadzony zostaje 20. stopień zasilania!, http://www.nettg.pl/news/130542/uwaga-wprowadzony-zostaje-20-stopien-zasilania [24 June 2016]
 • Černoch F. et al. (2012), Shale gas in Poland and the Czech Republic: Regulation, Infrastructure and the Perspectives of Cooperation, Monographs Vol. 47, Masaryk University Press, Brno
 • Chojnacki I., Ziarno J. (2014), Piotr Woźniak odsłania kulisy zablokowania antyłupkowej koalicji w Brukseli, http://gazownictwo.wnp.pl/piotr-wozniak-odslania-kulisy-zablokowania-antylupkowej-koalicji-w-brukseli,216005_1_0_0.html [24 June 2016]
 • Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official Journal of the European Union, L 211/55, 14.8.2009.
 • Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, Official Journal of the European Union, L 211/94, 14.8.2009.
 • Energy Policy of Poland until 2030 (2009), Ministry of Economy, Appendix to Resolu-tion no. 202/2009 of the Council of Ministers of 10 November 2009
 • Energy Roadmap 2050 (2011), European Commission Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM/2011/0885
 • Gabryś H.L. (2012), Elektroenergetyka w Polsce roku 2012 w świetle bilansu energii za 2011 rok i nie tylko, “Energetyka”, March-April
 • Gaz-System (2013), Raport roczny 2012, http://www.gaz-system.pl/fileadmin/centrum_prasowe/wydawnictwa/PL/GAZ-SYSTEM_Raport_2012.pdf
 • Gaz-System (2016), Terminal LNG, http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/ [24 June 2016]
 • Kublik A. (2012), Polska płaci najdrożej w UE za gaz z Rosji, “Gazeta Wyborcza”, 19 June
 • Majszyk K. (2014), Elektrownia Opole: Alstom uratuje największy infrastrukturalny kontrakt w Polsce?, http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/775904,elektrownia-opole-alstom-uratuje-najwiekszy-infrastrukturalny-kontrakt-w-polsce.html [24 June 2016]
 • Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, (2014), Ministry of Economy, Warszawa http://bip.mg.gov.pl/files/upload/21394/Strategia-2014_08_11.pdf [24 June 2016]
 • Najwyższa Izba Kontroli (2014), Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych, informacja o wynikach kontroli, LWR-4101-17-00/2012, nr ewid. 164/2013/P/12/186/LWR
 • Neslen A., Simon F. (2012), Poland defies Europe over 2050 low-carbon roadmap, http://www.euractiv.com/section/development-policy/news/poland-defies-europe-over-2050-low-carbon-roadmap/ [24 June 2016]
 • PAP (2013a), Tusk: może będzie ministerstwo energetyki lub pełnomocnik rządu, http://www.cire.pl/item,74919,1,0,0,0,0,0,tusk-moze-bedzie-ministerstwo-energetyki-lub-pelnomocnik-rzadu.html [24 June 2016]
 • PAP (2013b), Polska potrzebuje koordynacji polityki energetycznej, http://www.forbes.pl/-polska-potrzebuje-koordynacji-polityki-energetycznej-,artykuly,153872,1,1.html [24 June 2016]
 • PAP (2014a), Dyskusja w PSL ws. uchwały dot. rezygnacji Polski z elektrowni atomowej, http://finanse.wp.pl/kat,1033699,title,Dyskusja-w-PSL-ws-uchwaly-dot-rezygnacji-Polski-z-elektrowniatomowej,wid,16340202,wiadomosc.html?ticaid=1120f8 [24 June 2016]
 • PAP (2014b), Rząd rezygnuje z koncepcji powołania NOKE, “Puls Biznesu”, http://www.pb.pl/3547827,74653,rzad-rezygnuje-z-koncepcji-powolania-noke [5 March 2014]
 • PAP (2013c), Szansa na przedłużenie Odessa-Brody do Polski, “Puls Biznesu“, http://www.pb.pl/3372590,28650,szansa-na-przedluzenie-odessa-brody-do-polski [24 June 2016]
 • Piszczatowska J., Baca-Pogorzelska K. (2013), Kryzys odnawialnej energii może uderzyć w banki, “Rzeczpospolita”, 1 March
 • Popczyk J. (2013), Energetyka 2013 – buksowania ciąg dalszy, “Energetyka Cieplna i Zawodowa” No. 9
 • Roadmap for moving to a low-carbon economy in 2050 (2014), European Commission, http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.html
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Minister-stwa Energii, Dz.U. 2015, poz. 2075
 • Rządowe Centrum Legislacyjne (2014), Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/154867 [24 June 2016]
 • Smyrgała D. (2013), Analiza informacji w polityce energetycznej metodą studium przypadku: Jamał II, informacja i dezinformacja, in: Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, (eds.) Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., Difin, Warszawa
 • Tajduś A. (2013), Próba oceny polityki energetycznej Polski 2030, part 1, “Energetyka cieplna i zawodowa” No. 7
 • Talarowski J. (2012), Arbitraż PGNiG S.A. vs. OAO Gazprom – prawna istota sporu, “Gazeta Finansowa” No. 2
 • Towarowa Giełda Energii (2016), History of PolPX, http://www.polpx.pl/en/9/historia-tge [24 June 2016]
 • Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., “Monitor Polski”, poz. 469, Warszawa, 16 czerwca 2014 r.
 • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (1997), Dz.U. 1997, nr 54 poz. 348
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (2011), Dz.U. 2011, nr 163 poz. 981
 • Zawisza A. (2011), Gaz dla Polski. Zarys historii sektora gazu ziemnego w dwóch ostatnich dekadach w Polsce, Instytut Sobieskiego, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bc5d32e-8380-4639-9f6c-dce7124ec320
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.