PL EN


2013 | 4(337) | 60-73
Article title

Poziom i parytet dochodów gospodarstw mlecznych o różnym stopniu koncentracji produkcji

Content
Title variants
EN
The level and parity of dairy farms incomes in dependence on different scale of production
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper the level of dairy farm income have been presented. It stated that income situation of farm by rising scale of production has grove more proportional than cows number. For receive the parity level of income in the farm have to be over 30 cows.
Contributors
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, marcin_wysokinski@sggw.pl
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland , bogdan_klepacki@sggw.pl
References
 • Adamowicz M.: Dochody rolnicze i polityka dochodowa jako składnik polityki rolnej. [W:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rolnej w Polsce pod red. A. P. Wiatrak. Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań 1998.
 • Borecka A.: Zróżnicowanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka oraz żywca wieprzowego w zależności od skali produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, T. 11, z. 1, 2009.
 • Domagalska – Grędys M.: Zmiany dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej, Polski i regionu FADN 800. Roczniki Naukowe SERiA, T. XI, z. 2, 2009.
 • Gołębiewska B.: Organizacyjno – ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010.
 • Goraj L., Mańko S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2009.
 • Juszczyk S.: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2005.
 • Kierul Z.: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1979.
 • Manteuffel R.: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa, 1984.
 • Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej. Fundacja Gospodarcza, Gdańsk, 2000.
 • Niezgoda D.: Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 96, z. 4, 2009.
 • Niezgoda D.: Zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach rolnych oraz jego przyczyny. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1 (318), 2009.
 • Parzonko A.: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2004.
 • Stańko S.: Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności użytkującej gospodarstwa rolne w latach 1992-1996. [W:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rolnej w Polsce pod red. A. P. Wiatraka. Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań, 1998.
 • Wilkin J.: Współczesna kwestia agrarna. PWN, Warszawa, 1986.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku. IERiGŻ – PIB, Warszawa.
 • Wysokiński M.: Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych. Praca Doktorska, SGGW w Warszawie, 2011.
 • Ziętara W.: Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1990 – 2001. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 90, z. 1, 2003.
 • Żmija J., Czekaj M.: Efektywność ekonomiczna gospodarstw z chowem bydła mlecznego w Polsce południowo – wschodniej. Roczniki Naukowe SERiA, T. X, z. 3, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bca48ea-08e2-4aeb-ab7a-801aa3ab2e18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.