PL EN


2017 | 2(2) | 103-135
Article title

LEGAL REGULATIONS OF THE EUROPEAN REAL ESTATE TAXATION SYSTEMS

Content
Title variants
PL
PRAWNE REGULACJE OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI W KRAJACH UE
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Podatek od nieruchomości jest najpopularniejszym podatkiem majątkowym występującym we wszystkich państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Podatek ten stanowi źródło dochodów budżetów władz lokalnych (poza kilkoma wyjątkami jak np. w Szwecji czy Japonii gdzie podatek od nieruchomości zasila budżet centralny). W systemach opodatkowania nieruchomości występujących w krajach Europy Zachodniej, nie istnieją ujednolicone rozwiązania specyficzne dla każdego państwa.
EN
In particular national systems, the elements of tax construction (especially tax base, rates, tax exemptions and reliefs) have been formed by social and historical circumstances, which accounts for the fact that some countries have very particular solutions, unknown in other tax system. A common element connecting modern tax systems is the fact that the real estate taxation base (with few exceptions only) is the real estate value: defined in many different ways.
Year
Issue
Pages
103-135
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
 • University of Economy and Innovation in Lublin, Poland
 • International Institute of Innovation Science - Education - Development in Warsaw, Poland
References
 • 1. ALIBEGOVIĆ, D., 2008. Financing Local Governments: Draft Model, Zagreb: Croatian Law Centre.
 • 2. ALMY, R. 2003. Property Tax Systems: An Overview, /in:/ Bennett, C., and Paterson, S. (eds.), Assessment Administration, Chicago 2003, International Association of Assessing Officers (IAAO).
 • 3. ALMY, R., DORNFEST, A., KENYON, D. 2008. Fundamentals of Tax Policy, Kansas City, IAAO., 2008.
 • 4. BAHL, R., MARTINEZ-VAZQUEZ, J., AND YOUNGMAN, J. 2007. Making the Property Tax Work: Experiences in Developing and Transitional Countries, Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2007.
 • 5. BAJO, A., JAKIR-BAJO, I. 2008. Local Government Finance in Croatia, /in:/ Ž. Šević (editor), Local Public Finance in Central and Eastern Europe, Edward Elgar, Cheltenham, 2002.
 • 6. BECKER, A. P. 1992. Land and Property Taxation, University of Wisconsin Press, Madison, WI. 2002.
 • 7. BERLIŃSKI, Z., HYCNER, R. 1999, Granice nieruchomości gruntowych i ich związki z katastrem nieruchomości. Przegląd Geodezyjny nr 8/1999.
 • 8. BLOM-HANSEN, J. 2011. Measurement of Decentralization: The Challenge of Danish Story, paper presented at the conference Taxonomy of Grants and Measurement of Fiscal Decentralization, Paris, 10–11.03.2011.
 • 9. BOADWAY, R.W., KITCHEN, M. 1999. Canadian Tax Policy, 3rd ed., Canadian Tax Foundation, Toronto 1999.
 • 10. BORGE, L.E., RATTSO, J. 2002, Local Government Budgeting and Borrowing: Norway, [in:] B. DAFFLON (editor), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2002.
 • 11. BROWN, P., HEPWORTH, M. 2001. A Study of European Land Tax Systems, “working Paper Series”, Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2001.
 • 12. BROWN, P., HEPWORTH, M. 2001. A Study of European Land Tax Systems, “Working Paper series”, Cambridge, 2001, Lincoln Institute of Land Policy.
 • 13. BRZESKI, W. J. 2003. Property Taxes in Poland and Other Transition Countries a presentation made at the World Bank conference on Innovations in Local Revenue Mobilization, 23-24 June 2003, Washington.
 • 14. De SOTO, H. 200. The Mystery of Capital, Basic Books, New York, 2000.
 • 15. ETEL, L. 1998. Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, UwB, Białystok 1998.
 • 16. ETEL, L. 2003. Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, BIS, Warszawa 2003.
 • 17. FEDOROWSKI, W. 1974. Ewidencja gruntów. PPWK Warszawa 1974.
 • 18. FELIS, P. 2012. Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, SGH, Warszawa 2012.
 • 19. FIRLEJ, K., FIRLEJ, CH. 2001. Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej, „Progress in Economic Sciences”, No 1/2014. 20. GRYCUK, A. 2000. Zalety i wady wprowadzenia w Polsce podatku katastralnego. /in:/ Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Warszawa, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, 2000.
 • 21. GUEVARA, M. M., GRACIA, J.P., ESPANO M. V. C. 1994. A Study of the Performance and Cost Effectiveness of the Real Property Tax, Manila 1994.
 • 22. GWOŹDZIEWICZ, S. PROKOPOWICZ, D. 2017. Determinants of credit risk management in the context of the development of the derivatives market and the cyclical conjuncture economic processes" [in] International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti, Jakarta-Indonesia, Vol.2, No.3, July 2017, s. 60-75. electronic - http://www.usakti-cisbucs.com
 • 23. GWOŹDZIEWICZ, S. PROKOPOWICZ, D. 2017. The Big Data Technologies as an Important Factor of Electronic Data Processing and the Development of Computerized Analytical Platforms, Business Intelligence" [in] International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability, Center for Industry, SME and Business Competition Studies, University of Trisakti, Jakarta-Indonesia, Vol.2 No.4, November 2017, s. 27 – 42.
 • 24. HOLLAND, D. M., VAUGHAN, W. 1997. Self-Assessment of Property Taxes, /in:/ A. P. Becker, ed., Land and Property Taxation, University of Wisconsin Press, Madison, WI., 1997.
 • 25. HYCNER R., MIKA, M. 2000. System KW w Polsce – analiza stanu istniejącego w aspekcie przepływu informacji o terenie i tworzenia katastru nieruchomości. Geodezja t. 6, z. 1, Kraków 2000.
 • 26. JYH-BANG, J., TAN, L. 2008. Taxation on Land Value and Development. When There Are Negative Externalities from Development, "The Journal of Real Estate Finance and Economics", 2008, Volume 36(1).
 • 27. KITCHEN, H. 1992. Property Taxation in Canada, Canadian Tax Foundation, Toronto 1992.
 • 28. KITCHEN, H., SLACK, E. 1993. Business Property Taxation, Government and Competitiveness Project, School of Policy Studies, Queen’s University, Kingston, Canada, 1993.
 • 29. LICHFIELD, N., CONNELLAN, O. 2000. Land Value taxation for the Benefit of the Community: A Review of the Current Situation in the European Union, Lincoln Institute of Land Policy, “Working Papers”, Cambridge MA, 2000.
 • 30. MAURER, R., PAUGHAM, A. 2001. Reform toward Ad Valorem Property Tax in Transition Economies: Fiscal and Land Use Benefits, Land Use and Real Estate Initiative, Background Series 13, Washington, DC, 2001: The World Bank.
 • 31. McCLUSKEY, W.J. 1991. Property Tax: An International Comparative Review, Aldershot: Ashgate, ed. 1991. Comparative Property Tax Systems, Aldershot, Avebury.
 • 32. MCCLUSKEY, W.J., PLIMMER, F. 2007. The Potential for the Property Tax in the 2004 A accession Countries of Central and Eastern Europe, RICS Research Paper Series, vol. 7, no. 17, London, The Royal Institution of Chartered Surveyors, 2007.
 • 33. MIKA, M. 2002. Analiza wybranych systemów informacji o terenie w aspekcie katastru nieruchomości. Rozprawa doktorska (tekst niepublikowany) 2002.
 • 34. MIKA, M. 2010. Historia katastru polskiego, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Polska Akademia Nauk, Odział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Nr 6/2010.
 • 35. MÜLLER, A. 2003. Importance of the Recurrent Property Tax in Public Finance, Tax Policy & Fiscal Decentralization, paper presented at the international conference on property and land tax reform sponsored by the Institute of Revenues, Rating & Valuation, Tallinn, Estonia, June 2003.
 • 36. PRZEWIĘŹLIKOWSKA, A., SKOTNICKI, K. 2001. Wykorzystanie pruskich i niemieckich oraz rosyjskich źródłowych materiałów katastralnych dla potrzeb współczesnych, wybranych pracgeodezyjnych i zagadnień prawnych. Geodezja t. 7, z. 1, 2001.
 • 37. Taxation trends in the European Union, European Commission: Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012-2017. 38. WOŁOWIEC T. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli infrastruktury portowej i zajętych pod nie gruntów. „Finanse Komunalne” No 4/2014.
 • 39. WOŁOWIEC, T. 2002. Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002 No 8.
 • 40. WOŁOWIEC, T. 2003. Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych. „Studia Regionalne i Lokalne” 2003 No 4.
 • 41. WOŁOWIEC, T. 2005. Kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. „Samorząd Terytorialny”, 2005, nr 9.
 • 42. WOŁOWIEC, T. 2008. Wybrane aspekty sprawiedliwości opodatkowania i ekonomicznej efektywności, /in/ NALEPKA A. (ed.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU 2008.
 • 43. WOŁOWIEC, T. 2012. Czy linie energetyczne ułożone w kanalizacjach technicznych są budowlami? „Samorząd Terytorialny” 2012, No 12.
 • 44. WOŁOWIEC, T. 2013. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości odwiertów i instalacji firm wydobywczych, „Finanse Komunalne” 2013, No 4. 45. WOŁOWIEC, T. 2014. Opodatkowanie wysypisk odpadów komunalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2014. No 4.
 • 46. WOŁOWIEC, T., 2008. Sprawiedliwość opodatkowania a ekonomiczna efektywność – wybrane aspekty, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 2008, Volume LXXVII.
 • 47. WOŁOWIEC, T., SUSEŁ, A. 2009. Optymalizacja opodatkowania a decyzje menedżerskie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2009 nr 8.
 • 48. WOOD, R., WILIAMS, H. 1994. Industrial Property Markets in Western Europe, E&FN Spon, London 1994.
 • 49. WÓJTOWICZ, K. 2002. System opodatkowania nieruchomości w Polsce, UMCS, Lublin 2007.
 • 50. WRÓBLEWSKA, M. 2009. Kataster nieruchomości, /in:/ J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (editor), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, UMCS, Lublin 2009.
 • 51. YOUNGMAN, J.M., MALME, I.H. 1994. An International Survey of Taxes on Land and Buildings, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994.
 • 52. YUAN, B., CONNOLLY K., BELL M.E. 2009. A Compendium of Countries with an Area-Based Property Tax, “Working Paper Series”, Cambridge, Lincoln Institute of Land Policy, 2009.
 • 53. YUAN, B., CONNOLLY K., BELL, M.E. 2009. A Compendium of Countries with an Area-Based Property Tax, “Working Paper Series”, Cambridge, 2009, Lincoln Institute of Land Policy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
e-ISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3bd35a84-52f7-4708-97c2-c640ec6e2623
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.