PL EN


2017 | 11 | 109-121
Article title

Ubezpieczenie jako instrument finansowej kontroli ryzyka

Authors
Content
Title variants
EN
Insurance as an Instrument of Financial Control of Risk
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano różne spojrzenia na instrument, jakim są ubezpieczenia. W toku analizy zdefiniowano ubezpieczenia z punktu widzenia ekonomicznego, prawnego oraz organizacyjno-finansowego, zwracając przy tym szczególną uwagę na te jego aspekty, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego oraz zawierania transakcji na tym rynku. Przedstawiono również funkcje ubezpieczeń, które sprawiają, że ubezpieczenia są instrumentem finansowej kontroli ryzyka o szerokim wpływie na funkcjonowanie korzystających z niego podmiotów oraz całej gospodarki.
EN
The paper presents various insights into the instrument of insurance. In the course of analysis, insurance was defined from the economic, legal and organizational and financial point of view, paying particular attention to those aspects which are important for the functioning of the insurance market and for entering into transactions on this market. The insurance functions are also presented, which make insurance a financial risk management instrument with a broad impact on the functioning of the beneficiaries and the economy as a whole.
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką ; Akademia Wychowania Ficzycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
References
 • Daniak E. i in., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995.
 • Drzewicki M., Umowa ubezpieczenia gospodarczego i inne zagadnienia ubezpieczeniowości dla praktyków, ODiS TUR, Jaktorów 1996.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie emerytalne, trzy filary, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, Wydaw-nictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Kalicki K., Wanat-Poleć E., Rola ubezpieczeń w systemie finansowym państwa, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 2, s. 6.
 • Kowalewski E., Ryzyko w działalności człowieka i możliwości jego ograniczenia, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2000.
 • Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, LEX, Sopot 1998.
 • Łętowska E., Podstawy prawa cywilnego, Ecostar, Warszawa 1994.
 • Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2000.
 • Ubezpieczenia, rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Warkałło W., Marek W., Mogilski W., Prawo ubezpieczeniowe, PWN, Warszawa 1983.
 • Wąsiewicz A., Umowa ubezpieczenia, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej (4), red. T. Sangowski, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz – Poznań 2002.
 • Żukowski M., Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3be13b7a-20c4-47d2-b9de-98ba6cea7ae4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.